Lỗ hổng Format String phần 2

Để hiểu hơn về lỗi Format String ở phần này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một số ví dụ sau: Ví dụ 1: Ta viết một chương trình C đơn giản: Ta biên dịch và chạy thử chương trình để xem kết quả: Chương trình trên có chức năng là in ra những xâu […]

Khái niệm lỗ hổng Format String – phần 1

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM : – Format string: là hành động định dạng đầu ra cho kiểu dữ liệu như integer, float, char … Ví dụ #include<stdio.h> int main(){ char x=”A”; printf(“%d”,x);return 0; } Đầu ra của chương trình sẽ là “A 65″. Việc định dạng đầu ra ở đây là in ra kí tự x […]

Tổng quan về Win 32 và lập trình Win 32

1. Tổng quan về lập trình Win 32 Để bắt đầu với Win 32 , ta cần hiểu thế nào là API. API viết tắt cho Application Programming Interface có nghĩa là “Giao diện lập trình ứng dụng”, nó cung cấp các hàm và thư viện để phục vụ cho người lập trình. Win32 là viết […]

Tìm hiểu về tấn công từ chối dịch vụ DoS

Khái niệm DoS là tấn công làm Server từ chối các dịch vụ hiện có ví dụ như không tiếp nhận thêm kết nối từ ngoài vào. Mục đích Cố gắng chiếm băng thông mạng và làm hệ thống mạng bị ngập (flood), khi đó hệ thống mạng sẽ không có khả năng đáp ứng những […]