Bảo mật thiết bị đầu cuối: giải pháp cho doanh nghiệp

VietnamNet Những cuộc tấn công mạng vào các tổ chức đơn vị trong nước vài năm gần đây đã làm thay đổi suy nghĩ về cách thức bảo vệ hệ thống mạng của nhiều doanh nghiệp. Luôn đào tạo ý thức an ninh mạng cho nhân viên Lĩnh vực tài chính, ngân hàng ngày càng […]

Hội thảo an ninh mạng

Ngày 8/5, Hội Truyền thông số Việt Nam và Hiệp hội Điện toán đám mây Châu Á (ACCA) tổ chức hội thảo về an ninh mạng. Vấn đề được đặt ra ở đây là tính khả thi của dự thảo Luật An toàn thông tin mạng. Tham luận của bà Lim May-Ann, giám đốc điều […]