Chrome 68 sẽ đánh dấu trang web HTTP là “không an toàn”

Chrome 68 sẽ đánh dấu trang web HTTP là “không an toàn”. Google vừa thông báo bắt đầu từ tháng 7/2018, với sự ra mắt của phiên bản Google Chrome 68, tất cả các trang web sử dụng giao thức HTTP sẽ được đánh dấu là “không an toàn”. Việc xử lý các trang web […]