Quy mô tấn công mạng ngày càng gia tăng

Theo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (Vnisa), với việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng mở rộng thì càng mất an toàn thông tin. Đặc biệt, việc tấn công mạng hiện nay do robot hoặc botnet tấn công diễn ra ngày càng nhiều và trên quy mô lớn. […]