CompTIA A + Làm việc với các công cụ và phương pháp ngăn chặn, phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Sử dụng bảng điều khiển Khôi phụcBài tập 2 – Sử dụng Sao lưu và Khôi phụcBài tập 3 – Giáo dục người dùng cuốiBài tập 4 – Tìm hiểu về Phần mềm độc hạiBài tập 5 – Tìm hiểu về Kỹ thuật xã […]

Giao thức bảo mật Wi-fi và phương thức xác thực

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Định cấu hình xác thựcBài tập 2 – Thay đổi mật khẩu mặc địnhBài tập 3 – Định cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên bộ định tuyến không dâyBài tập 4 – Định cấu hình Quyền truy cập Tiện ích WebBài tập 5 […]

CompTIA A + Các khái niệm bảo mật logic

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Định cấu hình chuyển hướng thư mụcBài tập 2 – Định cấu hình Thư mục Trang chủÔn tập Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau. Tùy thuộc vào các […]

CompTIA A + Sử dụng Microsoft Windows Control Panel Utilities

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Định cấu hình các tùy chọn InternetBài tập 2 – Định cấu hình cài đặt tài khoản người dùngBài tập 3 – Thực hiện cấu hình hệ thốngÔn tập Kết quả học tập Trong học phần này, bạn sẽ hoàn thành các bài tập […]

CompTIA A + Microsoft Windows System Utilities

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Tìm hiểu các Tiện ích Hệ thống Khác nhauÔn tập Kết quả học tập Trong học phần này, bạn sẽ hoàn thành bài tập sau: Bài tập 1 – Tìm hiểu các Tiện ích Hệ thống Khác nhau Sau khi hoàn thành lab này, […]

CompTIA A + Sử dụng công cụ dòng lệnh của Microsoft

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Sử dụng công cụ dòng lệnh của MicrosoftÔn tập Kết quả học tập Trong học phần này, bạn sẽ hoàn thành bài tập sau: Bài tập 1 – Sử dụng công cụ dòng lệnh của Microsoft Sau khi hoàn thành lab này, bạn sẽ […]