ChatGPT Với An Toàn Thông Tin

Có thể sử dụng ChatGPT như một vệ sĩ mạng hay một quân sư về an toàn thông tin hay không ? Có thể nhưng các bạn phải Nhập Môn ChatGPT và sau đó Làm Chủ ChatGPT thì mới sử dụng chúng một cách hiệu quả được.

Nhập Môn ChatGPT

ChatGPT Với An Toàn Thông Tin

Đây là khóa học Nhập Môn ChatGPT được sưu tầm từ gợi ý của chính ChatGPT, tìm trên facebook và tải qua Telegram ! Các bạn có thể đăng kí học từ chính tác giả trên Udemy để có thể nhận được hỗ trợ, hỏi đáp và ủng hộ người sáng tạo.

Khóa học nâng cao Làm Chủ ChatGPT

ChatGPT Với An Toàn Thông Tin

1. Introduction.mp4
2. Signing Up for a FREE ChatGPT Account.mp4
3. ChatGPT User Interface Tour.mp4

4. Joining the OpenAI Discord.mp4
5. Biographical Introduction – Using ChatGPT to Learn More About People.mp4
6. Exploring a Surname Using ChatGPT.mp4
7. Exploring Tribes and Ethnic Groups in Populations Using ChatGPT.mp4
8. Gathering Biographical Information on Famous People Using ChatGPT.mp4


9. Exploring Geographical Information Using ChatGPT.mp4
10. Can You Pull Up Images Using ChatGPT.mp4
11. Exploring a Region and Gathering More Details Using ChatGPT.mp4
12. Using ChatGPT to Write an Article for You.mp4


13 deforestation.pdf
14. Introduction to Exploring Things with ChatGPT.mp4
15. Exploring the Catalogue of Life with ChatGPT.mp4
16. Discovering Songs and Artists Using ChatGPT.mp4
17. Using ChatGPT to Write a Country Song.mp4
18 countrysong.pdf


19. Using ChatGPT to Write a Short Story.mp4
20 shortstory.pdf


21. Using ChatGPT to Write Haikus.mp4
22. Rewriting Breaking Bad as a Broadway Musical with ChatGPT.mp4
23 BreakingBad.pdf
24. Telling a Story from Mona Lisa_s Perspective Using ChatGPT.mp4
25. MonaLisa.pdf
26. Creating Character Biography and Generating Fictional Plot Points Using ChatGPT.mp4

Làm Chủ ChatGPT với Mastering ChatGPT

ChatGPT Với An Toàn Thông Tin

ChatGPT là gì các bạn chỉ cần google trên mạng hoặc đọc bài giới thiệu tổng quan tại đây. HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN CHATGPT : CÁCH ĐĂNG KÍ VÀ SỬ DỤNG CHATGPT CỦA OPENAI TẠI VIỆT NAM

Lịch Khai Giảng

Làm Chủ ChatGPT qua khóa học Mastering ChatGPT của Udemy chia sẻ từ thành viên của UVN.

1 – Introduction to ChatGPT.mp4 (Giới thiệu về ChatGPT)

2 – Creating an account with OpenAI (Tạo tài khoản ChatGPT, xem thêm cách tạo tại Viêt Nam)

3 – Google Versus ChatGPT (So sánh Google với ChatGPT)

4 – Exploring ChatGPT Compression and Decompression.mp4 (Khảo sát ChatGPT)

5 – ChatGPT for Creative Discovery Product Development (Sử dụng ChatGPT tìm ý tưởng để phát triển sản phẩm)

6 – ChatGPT Coding Example (Lập trình với ChatGPT)

7 – ChatGPT for Writers (ChatGPt dành cho Biên tập Viên)

8 – A quick summary of ChatGPT (Tóm tắt đầu ra kết quả của ChatGPT

9 – AI Will change every industry Questions to ask yourself (Bạn có thể bị mất việc vào tay ChatGPT hay không ?)

10 – The mistake newcomers make with ChatGPT (Các sai lầm của người mới dùng ChatGPT)

11 – How to stay ahead of the trend Resources (Tận dụng ChatGPT thế nào cho tôt)

0 – ChatGPT for Products (Sử dụng ChatGPT trong sản xuất)

12 – Making income with ChatGPT (Kiếm tiền online với ChatGPT)

13 – ChatGPT for Business (Sử dụng ChatGPT để kinh doanh online)

14 – ChatGPT For Business Advertising SEO (Dùng ChatGPT để dụ Google , hay nói theo cách chuyên môn là SEO)

15 – Writing Contracts for Businesses (Soạn hợp đồng với ChatGPT)

16 – Correcting Writing and Products (Viết câu cú hỏi ChatGPT cho thích hợp)

17 – Coming up with new ideas (Ý tưởng mới với ChatGPT)

18 – Learning Software with AI (Học cách dùng các phần mềm với ChatGPT)

19 – Learning Hidden Jargon (Học sâu với ChatGPT)

20 – Student Workflow Examples (Sinh viên với ChatGPT, nên sử dụng thế nào cho đúng)

21 – Teacher Workflow Examples (Giáo viên với ChatGPT, tận dụng sao cho hiệu quả, sinh viên nó còn biết dùng tại sao mình lại không biết ?)

22 – ChatGPT for Filmmakers (Làm phim hay phóng sự với ChatGPT, đã có nhà đài Việt Nam thử nghiệm môt phóng sự với kịch bản dựng từ ChatGPT)

23 – AI to AI (ai lài ai ChatGPT)

24 – ChatGPT for Coders More Examples and tools (ChatGPT dành cho coder)

25 – Limitations of ChatGPT (Những hạn chế của ChatGPT)

26 – Go forth and create A few final thoughts (Hãy suy nghĩ về ChatGPT và suy nghĩ về mọi thứ sau khi học xong)

Một số promt hay về An Toàn Thông Tin trong khóa học Security365

ChatGPT Với AN TOÀN THÔNG TIN

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s