Những công cụ Quản lý lỗ hổng bảo mật tốt nhất 2023

Các công cụ quản lý lỗ hổng đang đóng vai trò chính để phát hiện, phân tích và vá các lỗ hổng trong các ứng dụng dựa trên web và mạng máy tính. Lỗ hổng, rủi ro và mối đe dọa là những từ phổ biến nhất được sử dụng khi nói đến bảo mật.

Lưu ý : Trong khóa học CEH v12 và Pentest + của CEH VIETNAM có đề cập đến những ứng dụng được đề cập tại đây trong vấn đề thực hành.

Hãy nhớ rằng, rủi ro là khả năng thiệt hại hoặc mất mát và mối đe dọa là một sự kiện tiêu cực khai thác lỗ hổng .

Hacker có cơ hội xâm nhập mạng máy tính nhờ lỗi bảo mật trong các ứng dụng. Để bảo vệ mọi tài sản và dữ liệu của công ty, điều quan trọng là phải tìm ra những điểm yếu này. Trong module 5 của CEH v12 hay module 4 của Comptia Pentest + đề cập khá chi tiết cách thức để dò lỗi nêu trên.

Lỗ hổng là một điểm yếu hoặc lỗ hổng trong hệ thống có thể là mối đe dọa đối với hệ thống. Các công cụ Quản lý lỗ hổng  được thiết kế theo cách xác định những điểm yếu đó. 

Tất cả các lỗ hổng tìm thấy được xếp hạng trên cơ sở Hệ thống chấm điểm lỗ hổng chung ( CVSS ) được nhiều tổ chức và nhà nghiên cứu bảo mật sử dụng để đánh giá và chỉ định mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng.  Để bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài cũng như từ bên trong, các công cụ thường xuyên phân tích hệ thống hoặc mạng để tìm các lỗ hổng đã biết và phần mềm lỗi thời.

Quản lý lỗ hổng bảo mật bao gồm tất cả các quy trình, kế hoạch và công cụ để xác định, đánh giá và báo cáo các lỗ hổng bảo mật hiện có trong hệ thống hoặc mạng. 

Có một số công việc cần được thực hiện trước khi bắt đầu quá trình quản lý lỗ hổng như xác định phạm vi, lựa chọn công cụ để xác định, cung cấp vai trò và trách nhiệm của nhóm, tạo chính sách và SLA, v.v. 

Quy trình quản lý lỗ hổng có thể được chia thành bốn bước: Nhận dạng (hay Xác định các lỗ hổng bảo mật), Đánh giá, Xử lý và Báo cáo. 

 • Xác định các lỗ hổng bảo mật : – Nhiều trình quét lỗ hổng khác nhau được sử dụng để quét hệ thống, các thiết bị hoạt động trong mạng, cơ sở dữ liệu, máy ảo và máy chủ để tìm các cổng mở và các dịch vụ để xác định các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. 
 • Đánh giá các lỗ hổng bảo mật : – Các lỗ hổng bảo mật đã xác định sau đó được đánh giá bằng cách sử dụng điểm số rủi ro mà tổ chức sử dụng và các lỗ hổng bảo mật này được tập trung vào tương ứng. 
 • Xử lý lỗ hổng bảo mật : – Khắc phục, giảm thiểu và chấp nhận là ba cách tiếp cận khác nhau được sử dụng để xử lý lỗ hổng bảo mật dựa trên mức độ ưu tiên của chúng. 
 • Báo cáo lỗ hổng : – Báo cáo là một phần thiết yếu của bất kỳ đánh giá hoặc quy trình nào. Các lỗ hổng được tìm thấy cần phải được ghi lại chính xác bao gồm các bước để tái tạo, tác động và giảm thiểu. 

Các công cụ quản lý lỗ hổng rất cần thiết để tăng cường bảo mật tổng thể của cơ sở hạ tầng và làm cho cơ sở hạ tầng hiệu quả hơn đối với người dùng và khiến kẻ tấn công khó xâm nhập vào hệ thống hơn. 

Các công cụ này có thể phát hiện và tìm cách giảm thiểu hoặc khắc phục các lỗ hổng đó trước khi kẻ tấn công nguy hiểm có thể tận dụng lợi thế tương tự.

Do đó, điều quan trọng đối với mọi doanh nghiệp là phải có một nhóm quản lý lỗ hổng bảo mật thuộc bộ phận an toàn thông tin của mình. 

Các phần mềm quản lý lỗ hổng tốt nhất – 2023
Công cụ quản lý lỗ hổngĐặc điểm
1. Tenable  Nessus1. Tự động hóa học máy để liên tục phân tích hơn 20 nghìn tỷ mối đe dọa.
2. Đánh giá dễ dàng để có khả năng hiển thị liên tục và gần thời gian thực đối với các lần tiếp xúc với AWS của bạn.
3. Giải pháp có thể tích hợp với bên thứ ba và đáp ứng tiêu chuẩn.
4. Khả năng so sánh chuẩn so với thông lệ tốt đã được công nhận
5. Cho phép tổ chức xác định lại phân loại lỗ hổng.
Xem các bài học tại các chương trình đào tạo của chúng tôi tại đây về Cài đặt và Sử Dụng Nessus và thực hành rồi chụp proof (các câu hỏi hãy đưa lên nhóm học tập tương ứng ) . Sau khi đăng kí học sẽ join vào nhóm học tập trên Telegram.
2. Qualys1. Tự động khắc phục với quy trình công việc không cần mã. 
2 Phân tích các lỗ hổng và cấu hình sai với độ chính xác sáu sigma. 
3. Hơn 180 nghìn lỗ hổng có nguồn gốc từ hơn 25 nguồn đe dọa.
4. Khả năng tùy chỉnh cấu hình và thực hiện quét theo yêu cầu của khách hàng.
5. Không có giới hạn nào trong việc thêm điểm cuối. 
Xem bài demo về cách dùng Qualys . Hãy thực hành và chụp proof !
3. Acunetix1. Acunetix tự động lập danh mục lỗ hổng bảo mật và gán cho lỗ hổng trạng thái Mở. 
2 . Kiểm tra lại các lỗ hổng để đảm bảo rằng nó đã được sửa đúng cách. 
3. Tạo macro để tự động quét các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu.
4.  Hỗ trợ nhập tệp trạng thái từ các công cụ kiểm tra ứng dụng phổ biến khác.
4. F-Secure1. Trình thu thập dữ liệu web quét sâu. 
2 . Vulnerability management endpoint agent.
3. Tự động quét và báo cáo với một bảng điều khiển trung tâm.
4. Ưu tiên dựa trên rủi ro thông minh để xác định các mối đe dọa lớn nhất.
5. Rapid 7 1. Đánh giá cơ sở hạ tầng ảo hóa và đám mây.
2. Tấn công giám sát bề mặt với Project Sonar.
3. Tích hợp với SIEM và cơ sở hạ tầng ảo.
4. Xây dựng chính sách là tính năng độc đáo của nó. 
5. Quản lý bản vá cho cơ sở hạ tầng đám mây. 
6. Tripwire1. Hỗ trợ giám sát agent và không có agent . 
2. Cập nhật liên tục bởi nhóm nghiên cứu lỗ hổng của Tripwire
3. Bảng điều khiển trung tâm với phân tích thời gian thực. 
4. Xếp thứ tự ưu tiên cho các rủi ro dễ bị tổn thương dựa trên mức độ nghiêm trọng và tính điểm.
7. Syxsense1. Cung cấp dữ liệu thời gian thực trong quá trình quét và triển khai.
2. Tùy chỉnh thông báo, truy vấn và báo cáo. 
3. Giao diện không có mã cấp cho trình tạo quy trình kéo và thả.
4. Chủ động cách ly các thiết bị để tránh lây nhiễm thêm.
8. BreachLock1. Hệ thống Ticketing  hỗ trợ theo yêu cầu.
2. Cung cấp cả thử nghiệm thủ công và tự động hóa cho hầu hết các môi trường.
3. Sử dụng máy học và trí tuệ nhân tạo để giảm kết quả dương tính giả
9. OutPost241. Tự động phát hiện các lỗ hổng trong các hệ thống cũ. 
2. Tự động đánh giá và hiểu rủi ro trên các mạng của bạn.
3. Đánh giá bảo mật cơ sở hạ tầng đa đám mây. 
4. Phát hiện bảo mật không dây. 
5. Dựa trên tác nhân hoặc không có tác nhân cho mọi tình huống. 
10. Astra Pentest 1. Có cổng web trực tuyến thời gian thực để tương tác với các lỗ hổng
2. Kết hợp pentesting tự động và thủ công. 
3. Kiểm tra tuân thủ cụ thể & xem đối với SOC2, ISO27001, HIPAA, v.v.
4. Không có kết quả dương tính giả do sự kết hợp của pentest tự động và thủ công. 

10 công cụ quản lý lỗ hổng tốt nhất 2023

 • Tenable 
 • Qualys
 • Acunetix
 • Tripwire
 • F-Secure
 • Rapid 7 
 • Syxsense
 • BreachLock
 • Astra Pentest 

1. Tenable  Nessus

Tenable 

Tenable là một phần mềm quản lý Lỗ hổng tiên tiến giúp dễ dàng hiểu được toàn bộ bối cảnh của từng lỗ hổng, bao gồm tầm quan trọng của các tài sản bị ảnh hưởng và đánh giá hoạt động của kẻ tấn công hiện tại và có khả năng xảy ra trong tương lai.

Tenable Nessus là một công cụ quản lý lỗ hổng dựa trên đám mây cung cấp cho nhóm bảo mật CNTT bức tranh đầy đủ về các lỗ hổng ảnh hưởng đến mạng của họ. Tenable Nessus hoạt động trong thời gian thực và liên tục cung cấp các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn được cập nhật. 

Tenable Nessus có một danh sách kiểm tra đa dạng về cơ sở dữ liệu lỗ hổng, do đó, nó có một cơ sở tuyệt vời để khai thác và lỗ hổng, có khả năng mở rộng cao và cung cấp các giải pháp ổn định cho các lỗ hổng được tìm thấy. 

Tenable rất dễ thiết lập và định cấu hình và sẽ không tiêu tốn nhiều giờ, đồng thời giải pháp này có một số mẫu được xác định trước nhất định để đánh giá và kiểm tra nội dung. 

Quản lý lỗ hổng là chức năng cốt lõi của Tenable và hệ thống này thực hiện rất tốt điều này, giúp người dùng xác định và khắc phục lỗ hổng thông qua giao diện người dùng trực quan. 

Tenable Nessus sử dụng bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về phạm vi quét lỗ hổng tổng thể của tài sản của bạn và các lỗ hổng có rủi ro cao nhất. 

Bằng cách ưu tiên các tài sản và lỗ hổng quan trọng nhất trong khi giảm mức độ ưu tiên của những thứ mà kẻ tấn công khó có thể khai thác, Giải pháp quản lý lỗ hổng dựa trên rủi ro của Tenable giúp giảm rủi ro đến mức cao nhất có thể với số lượng công việc ít nhất. 

Ưu điểmNhược điểm
Phương pháp nghiên cứu và phát triển tuyệt vời. Hầu hết các tính năng cần trả phí. Nhưng bản free vẫn rất tốt
Hoàn thành khả năng hiển thị của toàn bộ môi trường. Điều hướng bảng điều khiển tốt hơn có thể được thực hiện. 
Thiết lập ban đầu rất đơn giản. Giá cả là một vấn đề. 
Hỗ trợ cấu hình bảo mật và CVE rộng rãi nhấtÍt linh hoạt và thân thiện với người dùng. 
Đầu ra rất chi tiết của các phát hiện lỗ hổng. Hỗ trợ tệ. 
Báo cáo tự động để thông báo cho các nhóm bảo mật.

Demo (xem phần trên)

2. Qualys 

Qualys

Qualys, một  công cụ quản lý lỗ hổng là một giải pháp duy nhất xác định tất cả tài sản trong môi trường và định lượng rủi ro trên các lỗ hổng, tài sản và nhóm tài sản để chủ động giảm thiểu rủi ro. 

Qualys cho phép các doanh nghiệp tự động xác định mọi tài sản trong môi trường của họ, bao gồm cả tài sản không được quản lý xuất hiện trên mạng, kiểm kê mọi phần cứng và phần mềm, đồng thời phân loại và gắn thẻ các tài sản quan trọng.

Để phát hiện lỗ hổng nhanh chóng, ưu tiên và tự động khắc phục lỗ hổng ở quy mô lớn để giảm rủi ro, công cụ này hỗ trợ tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình ( CMDB ) và các giải pháp quản lý bản vá.

Qualys tự động phân loại tất cả phần cứng được tìm thấy bao gồm máy chủ, cơ sở dữ liệu và các thành phần mạng. Qualys cũng theo dõi lưu lượng, phần mềm và dịch vụ được cài đặt ở đó, cũng như trạng thái hoạt động của tất cả các thành phần này.  

Công cụ này cho phép chạy các khả năng khác nhau với cùng một tác nhân. EDR, quản lý lỗ hổng, tuân thủ và một số tính năng bảo mật SaaS cơ bản đều có thể được thực hiện chỉ với một tác nhân.

Lập chỉ mục dữ liệu bảo mật nâng cao có trong các giải pháp quản lý lỗ hổng của Qualys cho phép phát hiện và cách ly dữ liệu bị xâm phạm gần như ngay lập tức.

Ưu điểmNhược điểm
Nhanh chóng khắc phục các mối đe dọa trên quy mô lớn.Hầu hết các tính năng yêu cầu cấp phép. 
Quản lý các lỗ hổng tài sản trong suốt vòng đời lỗ hổng hoàn chỉnh.Phải mất một thời gian dài để lấy kết quả quét.
Giao diện người dùng ngây ngất và độ chính xác của thông tin. Hỗ trợ khách hàng kém. 
Ít hoặc không có dương tính giả do tác nhân đám mây. Điểm cuối di động không được xác định rõ như điểm cuối đám mây.
Phân tích chi tiết từng lỗ hổng.
Hồ sơ theo dõi tuyệt vời về quét lỗ hổng. 

3. Acunetix 

acunetix

Acuentix là một phần mềm quản lý Lỗ hổng bảo mật thu thập dữ liệu mọi ngóc ngách của nội dung và tạo danh sách tất cả các trang web, ứng dụng và API trong nội dung và luôn cập nhật danh sách đó. 

API mà Acuentix cung cấp cho phép các doanh nghiệp tích hợp nó vào quy trình và quy trình làm việc của họ.

Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra bộ chuyển mạch, bộ định tuyến và tường lửa và tìm lỗi cấu hình với sự trợ giúp của mô-đun bảo mật mạng của nó.

Nó giúp tạo ra một loạt các báo cáo kỹ thuật, quy định và tuân thủ một cách nhanh chóng và đơn giản. Người dùng cũng có tùy chọn xuất dữ liệu lỗ hổng để phát hành các trình theo dõi như Atlassian Jira, GitHub , GitLab , v.v. 

Do tính năng độc đáo của nhiều người dùng và khả năng đa vai trò của Acuentix, người dùng chỉ có thể xem nội dung dành cho họ. Trang tổng quan chứa tất cả thông tin về quét và khám phá. 

Công cụ này quét nội dung ngoài việc cung cấp các hướng dẫn khắc phục toàn diện để giải quyết các lỗ hổng được tìm thấy, sau đó là kiểm tra lại để đảm bảo lỗ hổng đã được khắc phục thành công.  

Để bảo vệ dữ liệu khách hàng, Acunetix không chỉ quét mọi trang cơ sở dữ liệu; nó cũng chặn các kỹ thuật hack mũ đen và mũ xám .

Ưu và nhược điểm của Acunetix 

ưuNhược điểm
Quét nhiều miền trong thời gian ngắn hơn. Một số phiên bản của công cụ không ổn định. 
Phát hiện hơn 7.000 lỗ hổng, bao gồm cả lỗ hổng zero-dayÍt tùy chọn cấu hình hơn để quét. 
Có thể lên lịch quét hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Thông số trình tự đăng nhập được ghi trước khó khăn hơn. 
Ban đầu, thật dễ dàng để thiết lập và cấu hình. Không hỗ trợ nhiều điểm cuối. 
Cung cấp các báo cáo cho các nhà phát triển để phát triển các tùy chọn.
Nó có mô hình cấp phép phù hợp nhất. 

Acunetix  – Tải xuống

4. F-Secure

F-Secure

 F-secure , là một công cụ quản lý lỗ hổng hoàn chỉnh và dễ sử dụng.

Đây là một nền tảng quản lý và quét lỗ hổng tất cả trong một, cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng, có thể hành động và được ưu tiên đối với các rủi ro thực tế để hỗ trợ các chương trình bảo mật của các tổ chức.

Đây là một nền tảng dựa trên đám mây cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công tiên tiến và phần mềm tống tiền.

F-secure tích hợp phân tích hành vi liên tục, quản lý bản vá tự động, thông tin về mối đe dọa động và quản lý lỗ hổng. 

Định kỳ trong ngày, công cụ này có khả năng kiểm tra các lỗ hổng và nếu tìm thấy bất cứ điều gì, nó có thể cảnh báo cho người dùng.

Mạng có thể được theo dõi cho các sự kiện cụ thể và các điều kiện cảnh báo có thể được đặt để theo dõi chúng.

Quét F-secure bao gồm tất cả nội dung mạng, web sâu và tuân thủ cùng với báo cáo được tạo tự động về các hoạt động như vi phạm thương hiệu, lừa đảo bên thứ ba và trang web lừa đảo . 

Theo mặc định, API quản lý lỗ hổng của F-Secure Elements sử dụng định dạng giao tiếp JSON cùng với các phương thức HTTP thông thường GET, PUT, POST và DELETE. 

Nó cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao cho Microsoft OneDrive, nơi nó có thể cho phép cộng tác lực lượng lao động kết hợp một cách an toàn trong khi phát hiện và ngăn tải các tệp độc hại lên.

ưuNhược điểm
Bảo vệ thời gian thực.Không bảo vệ khỏi ngày không hoặc pháp y.
Nó mở rộng quy mô khi hệ thống phát triển theo thời gian.Thiếu các mẫu có sẵn để kiểm tra tuân thủ.
Báo cáo tự động và tùy chỉnh. Không linh hoạt để tạo mẫu của riêng bạn.
Các mẫu quét cung cấp một cách dễ dàng để lưu trữ một tập hợp các tùy chọn. Một số vấn đề lỗ hổng sai tồn tại trong kết quả. 
Sử dụng ít tài nguyên hơn với tính năng bảo vệ nền. Đôi khi chặn quá nhiều tệp thực thi, do đó làm cho hệ thống bị chậm.
Dễ dàng tích hợp và thời gian phản hồi cảnh báo tuyệt vời. 

F-Secure – Tải xuống

5. Rapid 7 

Rapid 7

Rapid 7 cung cấp hai công cụ quản lý lỗ hổng khác nhau, đó là Rapid 7 Nexpose , một công cụ quét lỗ hổng tại chỗ và công cụ còn lại là Rapid 7 InsightVM. 

Nền tảng Rapid 7 kết hợp nhiều giải pháp bảo mật khác nhau, kết quả là cho phép nhóm giám sát mạng, quản lý các lỗ hổng, điều tra và chặn các mối đe dọa cũng như tự động hóa các hoạt động. 

Là một phần của môi trường CNTT hiện đại, bao gồm cơ sở hạ tầng cục bộ, từ xa, đám mây, vùng chứa và ảo, InsightVM không chỉ cung cấp khả năng hiển thị các lỗ hổng mà còn làm rõ cách các lỗ hổng đó chuyển thành rủi ro kinh doanh. 

Rapid 7 Nexpose là một công cụ quét lỗ hổng tại chỗ theo thời gian thực, thu thập dữ liệu từ toàn bộ mạng, ưu tiên tập trung vào các lỗ hổng trước và cuối cùng cung cấp các giải pháp khắc phục. 

Bằng cách cho phép bạn ưu tiên rủi ro đối với các lỗ hổng, cấu hình và kiểm soát, Nexpose cho phép bạn đánh giá các thay đổi trong môi trường thời gian thực và phản hồi tương ứng, nhờ đó giảm nguy cơ gặp phải mối đe dọa. 

Dựa trên cách bạn phân chia trách nhiệm khắc phục, Nexpose giúp việc tạo các nhóm nội dung trở nên đơn giản và việc sử dụng các nhóm đó để tạo báo cáo khắc phục cho các nhóm phụ trách các nội dung đó thậm chí còn đơn giản hơn.

Rapid 7 gần giống với ứng dụng Pentest một cửa nhất gồm :  Reconnaissance Access, Payload, & Closure – tất cả trong một ứng dụng.

ưuNhược điểm
Theo dõi và truyền đạt tiến độ.Cập nhật thường xuyên và khóa giao diện điều khiển.
Dễ dàng triển khai API RESTful.Lập kế hoạch có thể trở thành một cơn ác mộng nếu không được giám sát chặt chẽ.
Tích hợp với hơn 40 công nghệ.Không thể tùy chỉnh hoặc ưu tiên quét bằng Thông tin xác thực. 
Khả năng khắc phục, theo dõi và báo cáo nâng cao. Agent bao gồm ít vấn đề tuân thủ hơn. 
Bộ sưu tập lớn các mẫu để quét nội dung. Công cụ này không có mô-đun bảo vệ mối đe dọa thời gian thực
Bảng điều khiển tùy chỉnh, trình tạo truy vấn, mô-đun khắc phục tốt nhất

Rapid 7  – Tải xuống

6. Tripwire

Tripwire là một trong những công cụ quản lý lỗ hổng tốt nhất của FORTRA giúp phát hiện, ưu tiên và vô hiệu hóa các rủi ro của toàn bộ tổ chức. Nó hỗ trợ cả giám sát nội dung không có tác nhân và dựa trên tác nhân. 

Phần mềm quản lý lỗ hổng này tạo ra ma trận chấm điểm rủi ro lỗ hổng “Dễ khai thác” và “Lớp rủi ro xâm phạm máy chủ tiềm ẩn”. Những điểm số này tự động tăng theo độ tuổi. 

Lớp rủi ro phản ánh hậu quả của việc khai thác thành công lỗ hổng.

Nó sử dụng các thang đo sau: mức độ hiển thị, tính khả dụng cục bộ, truy cập cục bộ, đặc quyền cục bộ, tính khả dụng từ xa, truy cập từ xa và đặc quyền từ xa. 

Tripwire đã áp dụng báo cáo dành riêng cho đối tượng; do đó, nó tạo ra các báo cáo khác nhau cho các đối tượng như giám đốc điều hành, nhóm bảo mật, nhóm kiểm toán/tuân thủ và nhóm vận hành CNTT. 

Quá trình thiết lập ban đầu hơi phức tạp và có thể mất khoảng một hoặc hai tuần để triển khai chương trình nhưng đây là một giải pháp mạnh mẽ và tùy chọn tùy chỉnh hoàn chỉnh theo yêu cầu. 

Tripwire có thể quét các vùng chứa trực tuyến, ngoại tuyến và không chạy để tìm các lỗ hổng nhằm có cái nhìn tổng thể nâng cao và giảm khả năng lỗ hổng lọt qua các vết nứt trong quá trình phát triển

Với phương pháp đánh giá lỗ hổng tập trung vào ứng dụng đặc biệt của mình , Tripwire tìm kiếm các lỗ hổng cụ thể trong hệ điều hành, ứng dụng và dịch vụ. 

Điều này đảm bảo rằng chỉ những chữ ký cần thiết mới được thực thi, giảm thiểu các tương tác ứng dụng không mong muốn. Thay vì đưa ra một danh sách dường như không bao giờ kết thúc về các lỗ hổng “có nguy cơ cao”.

ưuNhược điểm
Rất linh hoạt và có thể mở rộng. Hỗ trợ kỹ thuật không ấn tượng. 
Phương pháp chấm điểm lỗ hổng nâng cao.Tạo lưu lượng truy cập mạng không mong muốn. 
Tác động mạng thấp hơn. Sự không nhất quán trong một số phát hiện lỗ hổng.
Báo cáo theo đối tượng cụ thể. Không tuyệt vời với theo dõi lỗ hổng. 
Tỷ lệ dương tính giả thấp và kiểm tra chuyên sâu.
Hệ sinh thái VM tích hợp. 

Tripwire – Tải xuống

7. Syxsense 

SyxSense 

Syxsense là một trong những công cụ quản lý lỗ hổng tốt nhất có khả năng hiển thị và kiến ​​thức đầy đủ về mọi điểm cuối, ở mọi vị trí, mọi nơi bên trong và bên ngoài mạng, cũng như trên đám mây.

Nó kết hợp sức mạnh của trí tuệ nhân tạo với kiến ​​thức chuyên môn trong ngành để quản lý và bảo mật các điểm cuối bằng cách ngăn chặn các mối đe dọa trước khi chúng xảy ra và vô hiệu hóa các mối đe dọa khi chúng xảy ra.

Syxsense cung cấp bảo mật với các dịch vụ được quản lý, bảo hiểm 24 giờ và quy định tuân thủ. Nó bao gồm quét lỗ hổng và quản lý bản vá cho phép các tổ chức điều chỉnh các quy trình quản lý CNTT cốt lõi của họ với các chiến lược an ninh mạng của họ .

Syxsense cho phép bạn dễ dàng kết nối với các máy tính từ xa mà không cần phê duyệt kết nối, điều này trở nên tiện lợi khi làm việc với những người không có kỹ thuật.

Bên cạnh đó, công cụ điều khiển từ xa cũng có thể hoạt động như một DB tài sản và công cụ quản lý bản vá. 

Bạn có thể ưu tiên các nhóm thiết bị và bản vá dựa trên các điều kiện mà bạn tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu riêng của tổ chức dựa trên mức độ nghiêm trọng và rủi ro, cấu hình hệ thống và các quy trình bị ảnh hưởng bằng truy vấn động của Syxsense. 

ưuNhược điểm   
Các tính năng Zero Trust được tích hợp vào Syxsense.Trên các kết nối chậm hơn, các công cụ điều khiển từ xa có thể hơi “không ổn định”.
Dễ dàng kết nối với máy của người dùng từ xa.Chuyển đổi giữa các màn hình không tốt lắm. 
Không cần tải lên các bản cập nhật theo cách thủ công.Thường chạy vào các ID thiết bị trùng lặp cho các máy của người dùng cuối .
Dễ đóng gói phần mềm.Lỗ hổng trong việc đánh giá và triển khai các bản vá.
Giảm tiếp xúc cùng với vá và bảo vệ.
Nhanh chóng phát hiện, can thiệp và loại bỏ các mối đe dọa an ninh.

Syxsense  – Tải xuống

8. OutPost24

OutPost24

Để bảo vệ chuỗi cung ứng và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa trên mạng , OutPost24 là một phần mềm quản lý Lỗ hổng bảo mật liên tục theo dõi các xu hướng dễ bị tổn thương.  

Nó cung cấp các giải pháp bảo mật ở dạng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (OUTSCAN & OUTSCAN PCI) hoặc Thiết bị (HIAB), thiết bị sau này cũng được cung cấp dưới dạng thiết bị ảo hóa.

Để có khả năng hiển thị đầy đủ, OutPost24 sử dụng tính năng quét tích cực, tác nhân, API đám mây và tích hợp CMDB để xác định tất cả nội dung đã biết và chưa biết trong cơ sở hạ tầng CNTT của bạn, bao gồm tại chỗ, điểm cuối, đám mây và mạng không dây.

Điểm rủi ro dự đoán được cung cấp bằng cách sử dụng trí thông minh về mối đe dọa phức tạp và công nghệ máy học mạnh mẽ, giúp giảm nhanh thời gian tiếp xúc và ưu tiên khắc phục lỗ hổng theo quan điểm của kẻ tấn công.

Ngoài khả năng phát hiện lỗ hổng tự động, công cụ này còn tự động kiểm tra việc tuân thủ các chính sách nội bộ và quy định bên ngoài với tính năng quét tuân thủ PCI liên tục giúp đơn giản hóa việc quản lý rủi ro và bảo vệ dữ liệu riêng tư.

Công cụ quản lý lỗ hổng này tự động phát hiện lỗ hổng trong các hệ thống lỗi thời và cấu hình sai nghiêm trọng bằng phân tích chuyên sâu và có công nghệ quét không cần quét duy nhất để hiểu tất cả các rủi ro bảo mật và duy trì sự tuân thủ.

Nó sử dụng một giải pháp quản lý lỗ hổng dựa trên rủi ro duy nhất được gọi là ‘Farsight’ sử dụng trí thông minh về mối đe dọa tích hợp để cung cấp xếp hạng rủi ro dự đoán khả năng khai thác CVE , giúp bạn tập trung vào việc khắc phục các lỗ hổng theo mức độ ưu tiên. 

Ưu và nhược điểm của phần mềm quản lý lỗ hổng OutPost24

ưuNhược điểm
Đảm bảo tuân thủ và báo cáo dễ dàng. GUI, bảng điều khiển và báo cáo là những nhược điểm chính.
Trình quét lỗ hổng nội bộ thân thiện với người dùng.Phức tạp và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để duy trì nó. 
Cải thiện ưu tiên và khắc phục tập trung.Các báo cáo chứa nhiều thông tin sai lệch. 
Giải pháp quản lý lỗ hổng dựa trên rủi ro. 
Hệ thống chấm điểm rủi ro chuyên sâu. 
Cải thiện sự tuân thủ và kết quả của quá trình kinh doanh. 

OutPost24 – Tải xuống

9. BreachLock

BreachLock là công cụ quản lý lỗ hổng đám mây  , đảm bảo quá trình quét đều đặn để tránh quản lý thủ công và chỉ cần một cú nhấp chuột để quét theo yêu cầu trên một hoặc nhiều tài sản. 

Ban đầu, BreachLock cùng với máy khách xác định toàn bộ phạm vi tài sản sẽ được kiểm tra như miền, máy chủ và các thiết bị khác có địa chỉ IP. Nó cũng bao gồm việc phân biệt các nội dung nằm ngoài phạm vi và xác định thời lượng thử nghiệm. 

Công cụ này cho phép tăng tần suất kiểm tra sau đó mở rộng phạm vi bảo hiểm của chúng.

Nó xác định và khắc phục các sự cố bảo mật mới nhất bằng cách sử dụng kết hợp cả quét thủ công và tự động.

BreachLock có thể dễ dàng sửa đổi để đáp ứng nhu cầu của tổ chức như một công cụ đa chức năng và dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện có. Nó có thể được mở rộng để triển khai trên toàn công ty. 

Nhóm BreachLock thu thập và tổng hợp tất cả dữ liệu thu được trước khi cung cấp cho khách hàng một báo cáo kỹ lưỡng. 

Hơn nữa, nó cũng bao gồm các khuyến nghị toàn diện để đưa ra quyết định hợp lý về bảo mật.

Sau khi khách hàng đọc báo cáo, BreachLock thực hiện một công việc quan trọng là kiểm tra lại nội dung để xác định hiệu quả của việc tìm giải pháp và tạo báo cáo cập nhật nếu phát hiện thấy bất kỳ thay đổi nào. 

BreachLock thực hiện quét động trên ứng dụng trong môi trường dàn dựng, bao gồm cả các phần được xác thực và không được xác thực của ứng dụng, đồng thời tạo báo cáo chi tiết.

ưuNhược điểm
Nhanh chóng, có thể mở rộng và hiệu quả. Cần tăng cường hỗ trợ 
Bộ sưu tập lớn các tài liệu học tập.Phí ẩn để sử dụng các tính năng khác nhau. 
Tích hợp với Jira và khả năng báo cáo.Sản phẩm cần phải trở nên đàn hồi hơn. 
Dựa trên đám mây và dễ thực hiện.Ngưỡng bảo mật cần phải được tăng lên.
Quản lý cung cấp dịch vụ.
quản lý tuân thủ

BreachLock – Tải xuống

10. Astra Pentest 

Astra Pentest là một phần mềm quản lý Lỗ hổng bảo mật tự động thông minh để phân tích và trực quan hóa lỗ hổng trong tài sản, nó được kết hợp với quá trình kiểm tra thủ công chuyên sâu. 

Ngoài tự động hóa và pentest thủ công với hơn 3000 bài kiểm tra, nền tảng còn quét nội dung để tìm CVE trong top 10 của OWASP và SANS 25. Nó bao gồm tất cả các bài kiểm tra cần thiết để tuân thủ ISO 27001 , SOC2, HIPAA và GDPR .

Trang tổng quan không có mã cung cấp cho quản trị viên một cách đơn giản để theo dõi và quản lý các lỗ hổng.

Astra Pentest cho người dùng thấy điểm rủi ro của từng lỗ hổng dựa trên điểm CVSS, tổn thất tiềm ẩn và tác động kinh doanh tổng thể. 

Bảng điều khiển tuân thủ của Astra kiểm tra vị trí của ứng dụng liên quan đến các tuân thủ bảo mật khác nhau dành riêng cho ngành.

Hiện tại, các bài kiểm tra tuân thủ khả dụng về bảo mật là – ISO 27001, SOC 2 , PCI-DSS, HIPAA và GDPR.

Các dịch vụ tích hợp CI/CD của công cụ này giúp các công ty chuyển từ DevOps sang DevSecOps , do đó ưu tiên hơn cho bảo mật trong mọi giai đoạn phát triển của dự án. Nó cung cấp tích hợp với Slack, GitLab, v.v.

ưu  Nhược điểm  
Tích hợp với nền tảng CI/CD, Slack, Jira. Astra Pentest có sẵn ít tùy chọn tích hợp hơn. 
Tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI). Có thể không có khả năng phát hiện một số cuộc tấn công phần mềm độc hại lọt qua.
Chấm điểm rủi ro chính xác và hướng dẫn khắc phục triệt để. Astra yêu cầu sự phụ thuộc bên ngoài, tức là pentesting thủ công. 
Sự hỗ trợ là tuyệt vời, nhanh chóng và kỹ lưỡng. Khó thực hiện pentesting trên nội dung trực tiếp. 
Kết quả được trình bày chi tiết với các giải pháp rõ ràng.
Phân loại rủi ro được thực hiện cho từng lỗ hổng. 

Astra Pentest  – Tải xuống

Câu hỏi thường gặp

Hệ thống chấm điểm lỗ hổng phổ biến (CVSS) là gì? 

CVSS là một tiêu chuẩn công nghiệp mã nguồn mở và miễn phí để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng máy tính. CVSS nắm bắt được thiết kế và hoạt động cơ bản của một lỗ hổng và tạo ra một điểm số cũng có thể được biểu thị là thấp, trung bình, cao hoặc nghiêm trọng, cho phép các doanh nghiệp lập kế hoạch thích hợp cho quy trình quản lý lỗ hổng của họ. 

Tài sản trong quản lý lỗ hổng là gì? 

Bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào là một phần của môi trường CNTT của công ty bạn đều được coi là tài sản. Ngoài máy chủ, mạng, máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị di động khác, nó còn đề cập đến máy ảo, công nghệ và dịch vụ được lưu trữ trên đám mây, ứng dụng web và tiện ích Internet of Things (IoT). 

Các lỗ hổng được xác định như thế nào? 

Các lỗ hổng được xác định với sự trợ giúp của Hệ thống chấm điểm lỗ hổng chung (CVSS), Bảng liệt kê điểm yếu chung (CWE) và Các lỗ hổng và mức độ phơi nhiễm chung (CVE). Đây là những trụ cột quan trọng nhất được mã nguồn mở và các ngành công nghiệp cập nhật liên tục để biết chi tiết về rủi ro và tác động của các lỗ hổng. 

CBN – Tài liệu Hướng Dẫn An Toàn Thông Tin (CEH VIETNAM)

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s