CompTIA A + Làm việc với BitLocker

CompTIA A + Làm việc với BitLocker Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Cấu hình BitLocker trên Portable MediaÔn tập Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau. Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có […]

CompTIA A + Sử dụng Khôi phục Hệ thống

CompTIA A + Sử dụng Khôi phục Hệ thống Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Sử dụng Khôi phục Hệ thốngÔn tập Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau. Tùy thuộc vào các bài tập, […]

CompTIA A + Làm việc với các công nghệ truy cập từ xa

CompTIA A + Làm việc với các công nghệ truy cập từ xa Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Làm việc với Giao thức Máy tính Từ xa (RDP)Bài tập 2 – Quản trị Windows bằng PowerShell RemotingBài tập 3 – Làm việc với Giao thức Shell Bảo mật (SSH)Ôn […]

CompTIA A + Khắc phục sự cố bảo mật PC

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Khắc phục sự cố bảo mật PCÔn tập Bài tập 1 – Khắc phục sự cố bảo mật PC Trong bài tập này, bạn sẽ tìm hiểu về các loại tài liệu khác nhau sẽ được yêu cầu trong công việc của bạn. Bạn sẽ […]

CompTIA A + Khắc phục sự cố Microsoft Windows

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Khắc phục sự cố Microsoft WindowsÔn tập Bài tập 1 – Khắc phục sự cố Microsoft Windows Khắc phục sự cố trong một hệ thống được nối mạng hoặc đơn lẻ có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Một vấn đề có thể khác […]

CompTIA A + Sử dụng các phương pháp hủy và hủy dữ liệu

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1- Sử dụng phương pháp hủy và hủy dữ liệuÔn tập Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau. Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không […]