CompTIA A + Microsoft Windows System Utilities

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Tìm hiểu các Tiện ích Hệ thống Khác nhauÔn tập Kết quả học tập Trong học phần này, bạn sẽ hoàn thành bài tập sau: Bài tập 1 – Tìm hiểu các Tiện ích Hệ thống Khác nhau Sau khi hoàn thành lab này, […]

CompTIA A + Sử dụng công cụ dòng lệnh của Microsoft

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Sử dụng công cụ dòng lệnh của MicrosoftÔn tập Kết quả học tập Trong học phần này, bạn sẽ hoàn thành bài tập sau: Bài tập 1 – Sử dụng công cụ dòng lệnh của Microsoft Sau khi hoàn thành lab này, bạn sẽ […]

CompTIA A + Cài đặt Cài đặt Cấu hình Hệ thống

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Cập nhật trình điều khiển thiết bịBài tập 2 – Định cấu hình cài đặtBài tập 3 – Thực hiện làm mới WindowsBài tập 4 – Chuẩn bị ổ đĩa khởi độngBài tập 5 – Đảm bảo Điều kiện tiên quyết / Tương thích […]

CompTIA A + Phương pháp phân vùng đĩa và hệ thống tệp

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – Thực hiện phân vùng đĩaBài tập 2 – Làm việc với các hệ thống tệp khác nhauÔn tập Kết quả học tập Trong học phần này, bạn sẽ hoàn thành các bài tập sau: Bài tập 1 – Thực hiện phân vùng đĩa Bài […]

CompTIA A + Các loại và Tính năng của Hệ Điều Hành

Giới thiệuCấu trúc liên kết phòng thí nghiệmBài tập 1 – So sánh Windows 7, 8.1 và 10Bài tập 2 – Nhu cầu của Doanh nghiệp và Cá nhânBài tập 3 – Thay đổi kiểu màn hình / giao diện người dùngBài tập 4 – So sánh Hệ điều hành 32 bit và 64 bitBài […]