CompTIA A + Các khái niệm bảo mật logic

Giới thiệu
Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm
Bài tập 1 – Định cấu hình chuyển hướng thư mục
Bài tập 2 – Định cấu hình Thư mục Trang chủ
Ôn tập

Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để hiểu tổng thể về cấu trúc liên kết của phòng thí nghiệm.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
 • PLABCENTOS – (Máy chủ CentOS)
 • PLABWIN810 – (Windows 8.1 – Thành viên miền)
 • PLABWIN701 – (Windows 7 – Thành viên miền)

Bài tập 1 – Định cấu hình chuyển hướng thư mục

Hồ sơ của người dùng được lưu trữ trên máy tính mà người đó đăng nhập. Tuy nhiên, khi người dùng đăng nhập vào một máy tính khác, một cấu hình mới sẽ được tạo. Các thư mục trong cả hai cấu hình có thể chứa dữ liệu riêng biệt. Chuyển hướng thư mục cho phép bạn chuyển hướng một số thư mục từ hồ sơ người dùng được lưu trữ trên máy chủ tập trung. Sau khi chuyển hướng thư mục được cấu hình, người dùng có thể đăng nhập vào bất kỳ hệ thống nào trên mạng, các thư mục được chuyển hướng sẽ khả dụng.

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách cấu hình chuyển hướng thư mục.

Để hiểu rõ hơn về công nghệ này, vui lòng tham khảo tài liệu khóa học của bạn hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm ưa thích của bạn để nghiên cứu chi tiết hơn về chủ đề này.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Tạo một thư mục được chia sẻ
 • Tạo GPO để chuyển hướng thư mục tài liệu
 • Kiểm tra chuyển hướng thư mục

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Tạo một thư mục dùng chung

Trước tiên, bạn sẽ cần tạo một thư mục chia sẻ trên một máy chủ tập trung. Trong trường hợp này, bạn sẽ sử dụng PLABDC01 làm máy chủ tập trung và tạo một thư mục chia sẻ ở đây.

Để tạo một thư mục chia sẻ, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị được yêu cầu đã được bật nguồn. Kết nối với PLABDC01 .

Nhấp vào biểu tượng File Explorer trên thanh tác vụ Windows.

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhấp vào biểu tượng File Explorer trên thanh tác vụ Windows.

Bước 2

Trong ngăn bên trái, mở rộng PC này , sau đó chọn Đĩa cục bộ (C :).

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Chọn đĩa cục bộ (C 🙂 trong File Explorer.

Bước 3

Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải, chọn Mới , sau đó chọn Thư mục .

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Tạo một thư mục mới với tùy chọn New> Folder.

Bước 4

Đặt tên cho thư mục mới là PLAB và nhấn Enter .

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhập tên là PLAB cho thư mục mới.

Bước 5

Bấm chuột phải vào PLAB , chọn Chia sẻ với và sau đó chọn Những người cụ thể .

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhấp chuột phải vào PLAB để chọn Chia sẻ với và sau đó chọn Những người cụ thể.

Bước 6

Các File Sharing hộp thoại sẽ được hiển thị.

Trong hộp văn bản, hãy nhập nội dung sau:

Everyone

Nhấp vào Thêm .

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Thêm nhóm Mọi người.

Bước 7

Lưu ý rằng Mọi người hiện đã được thêm vào hộp danh sách.

Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Đọc và chọn Đọc / Viết .

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Đọc và chọn Đọc / Ghi.

Bước 8

Lưu ý rằng Mọi người hiện có quyền Đọc / Ghi . Nhấp vào Chia sẻ .

Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Chia sẻ thư mục PLAB với Mọi người.

Bước 9

Trên thư mục của bạn được chia sẻ. , lưu ý rằng thư mục PLAB hiện đã được chia sẻ.

Nhấp vào Xong .

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Đóng hộp thoại Chia sẻ tệp.

Bước 10

Bây giờ bạn đã quay lại cửa sổ File Explorer .

Đóng cửa sổ này.

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Đóng cửa sổ File Explorer.

Nhiệm vụ 2 – Tạo GPO để chuyển hướng thư mục tài liệu

Sau khi tạo thư mục và chia sẻ nó, bạn cần tạo Đối tượng chính sách nhóm để kích hoạt chuyển hướng thư mục. Để tạo GPO để chuyển hướng thư mục Documents, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo tất cả các thiết bị cần thiết được bật nguồn. Kết nối với PLABDC01 .

Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm Windows trên thanh tác vụ.

Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm Windows trên thanh tác vụ Windows.

Bước 2

Trong hộp văn bản Tìm kiếm Windows , hãy nhập nội dung sau:

Server Manager

Chọn Trình quản lý máy chủ từ kết quả tìm kiếm.

Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Chọn Trình quản lý máy chủ từ kết quả tìm kiếm.

Bước 3

Bấm Công cụ và sau đó chọn Quản lý Chính sách Nhóm .

Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Chọn Quản lý Chính sách Nhóm từ menu Công cụ.

Bước 4

Các Group Policy Management Console được hiển thị.

Trong ngăn bên trái, mở rộng Rừng: PRACTICELABS.COM , mở rộng Miền , sau đó chọn PRACTICELABS.COM .

Sau đó, nhấp chuột phải vào PRACTICELABS.COM và chọn Tạo GPO trong miền này và Liên kết nó ở đây .

Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Tạo GPO mới cho miền PRACTICELABS.COM.

Bước 5

Các New GPO hộp thoại sẽ được hiển thị.

Trong hộp văn bản Tên , hãy nhập nội dung sau:

Folder Redirection

Bấm OK .

Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Định nghĩa tên cho GPO mới.

Bước 6

Mở rộng PRACTICELABS.COM và nhấp chuột phải vào Chuyển hướng Thư mục . Chọn Chỉnh sửa từ menu ngữ cảnh.

Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Chọn Chỉnh sửa từ menu ngữ cảnh để chỉnh sửa GPO.

Bước 7

Các Group Policy Management Editor cửa sổ được hiển thị.

Trong nút Cấu hình người dùng , mở rộng Chính sách , mở rộng Cài đặt Windows , sau đó mở rộng Chuyển hướng thư mục .

Bấm chuột phải vào Tài liệu và chọn Thuộc tính từ menu ngữ cảnh.

Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Chọn Thuộc tính từ menu ngữ cảnh Tài liệu.

Bước 8

Các tài liệu Thuộc tính hộp thoại sẽ được hiển thị.

Từ menu thả xuống Cài đặt , chọn Cơ bản – Chuyển hướng thư mục của mọi người đến cùng một vị trí .

Lưu ý rằng trong menu thả xuống Vị trí thư mục mục tiêu , Tạo thư mục cho mỗi người dùng theo đường dẫn gốc được chọn theo mặc định.

Trong hộp văn bản Đường dẫn gốc , hãy nhập đường dẫn sau:

\\plabdc01\plab

Bấm OK .

Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Xác định đường dẫn thư mục trong hộp thoại Thuộc tính tài liệu.

Bước 9

Các cảnh báo hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào  .

Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhấp vào Có trên hộp thoại Cảnh báo.

Bước 10

Bạn đã quay lại cửa sổ Trình chỉnh sửa Quản lý Chính sách Nhóm .

Đóng cửa sổ Quản lý Chính sách Nhóm và Quản lý Chính sách Nhóm và để cửa sổ Trình quản lý Máy chủ mở.

Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Hiển thị cửa sổ Group Policy Management Editor.

Nhiệm vụ 3 – Kiểm tra chuyển hướng thư mục

Sau khi bạn đã định cấu hình chuyển hướng thư mục, bạn cần cập nhật hệ thống máy khách để nhận Chính sách Nhóm mới nhất. Sau đó, bạn sẽ thấy rằng chuyển hướng thư mục hiện đã được cấu hình. Để kiểm tra chuyển hướng thư mục, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Kết nối với PLABWIN10 .

Trong hộp văn bản Nhập vào đây để tìm kiếm , hãy nhập nội dung sau:

Command Prompt

Chọn Command Prompt từ kết quả tìm kiếm.

Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn Command Prompt từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2

Các quản trị: Command Prompt cửa sổ được hiển thị.

Nhập lệnh sau:

gpupdate /force

Nhấn Enter . Bạn sẽ được nhắc đăng xuất khỏi hệ thống.

Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chạy lệnh Gpupdate / force.

Bước 3

Nhập thông tin sau để xác nhận đăng xuất:

Y

Nhấn Enter .

Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Xác nhận đăng xuất khỏi hệ thống.

Bước 4

Bạn sẽ đăng xuất khỏi hệ thống. Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết thiết bị này chưa được kết nối.

Vui lòng nhấn nút kết nối lại.

Bước 5

Một lần nữa, hãy kết nối với PLABWIN10 .

Nhấp vào biểu tượng File Explorer trên thanh tác vụ Windows.

Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào biểu tượng File Explorer trên thanh tác vụ Windows.

Bước 6

Các File Explorer cửa sổ được hiển thị.

Trong ngăn bên trái, bấm chuột phải vào Tài liệu và chọn Thuộc tính .

Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp chuột phải vào Documents và chọn Properties.

Bước 7

Các tài liệu hộp Thuộc tính hộp thoại sẽ được hiển thị.

Lưu ý rằng trường Vị trí bây giờ có \\ plabdc01 \ plab \ Administrator làm vị trí.

Bạn đã cấu hình thành công chuyển hướng thư mục.

Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị chuyển hướng thư mục thành công.

Bài tập 2 – Định cấu hình Thư mục Trang chủ

Bạn có thể cấu hình thư mục chính của người dùng được lưu trữ ở vị trí trung tâm. Khi người dùng lưu trữ dữ liệu trong thư mục chính của họ, quản trị viên sẽ dễ dàng sao lưu thư mục gốc thay vì thực hiện sao lưu từng thư mục riêng lẻ từ hệ thống của người dùng.

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách cấu hình thư mục chính.

Để hiểu rõ hơn về công nghệ này, vui lòng tham khảo tài liệu khóa học của bạn hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm ưa thích của bạn để nghiên cứu chi tiết hơn về chủ đề này.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Gán Thư mục Trang chủ cho Người dùng Miền
 • Gán Thư mục Trang chủ cho Người dùng Cục bộ
 • Kiểm tra Thư mục Trang chủ    

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Gán Thư mục Trang chủ cho Người dùng Miền

Bạn sẽ thêm đường dẫn thư mục chính trong hồ sơ của người dùng. Để gán một thư mục chính, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị được yêu cầu đã được bật nguồn. Kết nối với PLABDC01 .

Đảm bảo rằng cửa sổ Trình quản lý máy chủ đang mở. Nhấp vào Công cụ và chọn Người dùng và Máy tính Active Directory .

Hình 2.1 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.1 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Chọn Người dùng và Máy tính Active Directory từ menu Công cụ.

Bước 2

Các Active Directory Users and Computers console được hiển thị.

Trong ngăn bên trái, mở rộng PRACTICELABS.COM rồi chọn Người dùng .

Hình 2.2 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.2 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Chọn Người dùng trong Máy tính và Người dùng Active Directory.

Bước 3

Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào Quản trị viên và chọn Thuộc tính .

Hình 2.3 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.3 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhấp chuột phải vào Administrator và chọn Properties.

Bước 4

Các thuộc tính quản trị hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào tab Hồ sơ .

Hình 2.4 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.4 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhấp vào tab Hồ sơ.

Bước 5

Trên tab Hồ sơ , trong phần Thư mục chính, chọn Kết nối và đảm bảo Z: là ký tự ổ đĩa.

Trong hộp văn bản Đến , nhập đường dẫn sau:

\\plabdc01\plab\administrator

Bấm OK .

Hình 2.5 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.5 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhập đường dẫn thư mục chính trên tab Hồ sơ.

Bước 6

Các Active Directory Domain Services hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào  .Cảnh báo: Trong bài tập trước, bạn đã định cấu hình chuyển hướng thư mục do thư mục Quản trị viên được tạo trong thư mục PLAB. Nếu bạn không có thư mục Quản trị viên, thì hộp thoại này sẽ không xuất hiện.

Hình 2.6 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.6 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhấp vào Có trên hộp thoại Dịch vụ miền Active Directory.

Bước 7

Bạn đã quay lại bảng điều khiển Máy tính và Người dùng Active Directory .

Hình 2.7 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.7 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Hiển thị bảng điều khiển Máy tính và Người dùng Active Directory.

Nhiệm vụ 2 – Gán Thư mục Trang chủ cho Người dùng Cục bộ

Bạn cũng có thể gán một thư mục chính cho một người dùng cục bộ. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Kết nối với PLABWIN10 .

Trong hộp văn bản Nhập vào đây để tìm kiếm , hãy nhập nội dung sau:

Computer Management

Chọn Quản lý máy tính từ kết quả tìm kiếm.

Hình 2.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn Quản lý Máy tính từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2

Các Computer Management console được hiển thị.

Trong ngăn bên trái, hãy mở rộng Người dùng và Nhóm cục bộ rồi chọn Người dùng .

Hình 2.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Mở rộng Nhóm và Người dùng Cục bộ rồi chọn Người dùng.

Bước 3

Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào Quản trị và sau đó chọn Thuộc tính từ menu ngữ cảnh.

Hình 2.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp chuột phải vào Admin và sau đó chọn Thuộc tính từ trình đơn ngữ cảnh.

Bước 4

Các thuộc tính quản lý hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào tab Hồ sơ .

Trong phần Thư mục chính, nhấp vào Kết nối và giữ Z: làm ký tự ổ đĩa mặc định.

Trong hộp văn bản Đến , nhập đường dẫn sau:

\\plabdc01\plab\administrator

Bấm OK .

Hình 2.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Thêm đường dẫn thư mục trên tab Hồ sơ.

Bước 5

Bạn đã quay lại bảng điều khiển Quản lý Máy tính .

Hình 2.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị bảng điều khiển Quản lý Máy tính.

Nhiệm vụ 3 – Kiểm tra Thư mục Trang chủ

Sau khi cấu hình thư mục chính, bạn cần kiểm tra nó.

Để thực hiện việc này, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Kết nối với PLABDC01 . Mở File Explorer .

Trong ngăn bên trái, chọn Đĩa cục bộ (C :).

Hình 2.13 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.13 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Chọn Local Disk (C 🙂 trong File Explorer.

Bước 2

Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào thư mục PLAB .

Hình 2.14 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.14 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Nhấp đúp vào thư mục PLAB.

Bước 3

Lưu ý rằng nó chứa một thư mục chính : Administrator .

Hình 2.15 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.15 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Hiển thị các thư mục chính của admin và Administrator.

Comments