CompTIA A + Sử dụng các phương pháp hủy và hủy dữ liệu

Giới thiệu
Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm
Bài tập 1- Sử dụng phương pháp hủy và hủy dữ liệu
Ôn tập

Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để hiểu tổng thể về cấu trúc liên kết của phòng thí nghiệm.

  • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
  • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
  • PLABCENTOS – (Máy chủ CentOS)
  • PLABWIN810 – (Windows 8.1 – Thành viên miền)
  • PLABWIN701 – (Windows 7 – Thành viên miền)

Bài tập 1- Sử dụng phương pháp hủy và hủy dữ liệu

Ổ cứng hoặc ổ USB được thiết kế để lưu trữ dữ liệu. Sẽ có lúc bạn cần phải vứt bỏ chúng hoặc trao đổi chúng. Trong các trường hợp này, bạn cần sử dụng tùy chọn thích hợp để xóa dữ liệu của mình. Nếu bạn để dữ liệu của mình trên ổ cứng hoặc ổ USB, thì quyền riêng tư của bạn có thể bị đe dọa.

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xóa dữ liệu khỏi ổ cứng.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

  • Định dạng cấp thấp so với định dạng cấp cao
  • Thực hiện một định dạng cấp cao
  • Thực hiện xóa dữ liệu

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn thiết bị.

  • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Định dạng cấp độ thấp so với cấp độ cao

Hầu hết người dùng có xu hướng thực hiện định dạng bằng tiện ích Disk Management và cho rằng thông tin đã bị xóa. Định dạng bình thường được coi là định dạng cấp cao, không thực sự xóa dữ liệu khỏi đĩa. Nó chỉ xóa thông tin lập chỉ mục, thông tin này khi bị xóa sẽ ẩn các tệp một cách trực quan khỏi người dùng. Người dùng sẽ coi rằng các tệp đã biến mất. Tuy nhiên, một bảng địa chỉ nội bộ được tạo trong một định dạng cấp cao. Công việc của bảng địa chỉ nội bộ là theo dõi thông tin đang được lưu trữ trên ổ cứng. Với định dạng cấp cao, có thể sử dụng công cụ của bên thứ ba để khôi phục thông tin đã bị xóa trước đó. Nếu bạn đã ghi tệp trên ổ cứng kể từ khi xóa, thì có khả năng bạn sẽ không lấy lại được một số tệp.

Định dạng cấp thấp hoạt động hơi khác so với định dạng cấp cao. Nó xóa hoàn toàn một đĩa. Nó xóa mọi thứ khỏi ổ cứng bao gồm cả bảng địa chỉ. Hầu như không thể khôi phục dữ liệu từ ổ cứng được định dạng ở mức độ thấp. Ở định dạng cấp thấp, mỗi sector trên ổ cứng sẽ được khởi tạo lại. Khi kết thúc định dạng cấp thấp, ổ cứng mới để sử dụng.

Nhiệm vụ 2 – Thực hiện định dạng cấp cao

Khi thực hiện định dạng mức cao của ổ cứng, nó không hoàn toàn xóa tất cả dữ liệu khỏi ổ cứng, nó chỉ xóa thông tin lập chỉ mục tham chiếu đến nơi chứa các tệp. Phần mềm khôi phục dữ liệu có thể được sử dụng để khôi phục dữ liệu, nếu nó vô tình bị xóa.

Trong tác vụ này, một định dạng cấp cao của ổ cứng sẽ được thực hiện.

Bước 1

Kết nối với PLABWIN10 .

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị màn hình nền.

Bước 2

Nhấp chuột phải vào menu Start và chọn Disk Management .

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị việc mở Disk Management từ menu Start.

Bước 3

Trong Disk Management , nhấp chuột phải vào USB (D 🙂 và chọn Format .

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị định dạng dữ liệu mức cao.

Bước 4

Trong cửa sổ bật lên Định dạng D: \, bấm OK .

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị định dạng dữ liệu mức cao.

Bước 5

Chọn OK trong menu bật lên Cảnh báo.

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị định dạng dữ liệu mức cao.

Lưu ý: Định dạng dữ liệu cấp cao không mất nhiều thời gian để hoàn thành tùy thuộc vào kích thước của đĩa cứng. Loại định dạng này chỉ loại bỏ các liên kết tham chiếu đến các tệp không phải là dữ liệu thực sự có thể được khôi phục bằng phần mềm khôi phục dữ liệu.

Bước 6

Đóng Trình quản lý đĩa .

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị việc đóng Disk Management.

Nhiệm vụ 3 – Thực hiện xóa dữ liệu mức thấp

Trước khi xem xét việc nâng cấp, thay thế hoặc cho đi một ổ cứng, bạn nên xem xét việc loại bỏ dữ liệu, hay còn gọi là hủy dữ liệu. Trong phương pháp xử lý dữ liệu, bạn loại bỏ dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng theo cách hoàn toàn không thể đọc được. Ngay cả khi sử dụng một công cụ chuyên dụng, dữ liệu cũng không thể khôi phục được.

Ghi đè dữ liệu chỉ đơn giản là xóa dữ liệu cũ và thêm dữ liệu mới trên ổ cứng. Dữ liệu mới tiếp tục ghi đè lên các vị trí mà dữ liệu cũ đã bị xóa.

Xóa dữ liệu ghi đè ổ cứng bằng 0 và 1 và đảm bảo rằng không thể khôi phục dữ liệu. Nó còn được gọi là khử mỡ, là một phương pháp sử dụng từ trường để khởi tạo ổ cứng.

Trong tác vụ này, bạn sẽ học cách thực hiện xóa dữ liệu.

Bước 1

Đảm bảo các thiết bị cần thiết được bật nguồn và kết nối với PLABWIN10 .

Trong hộp văn bản Nhập vào đây để tìm kiếm , hãy nhập nội dung sau:

command prompt

Chọn Command Prompt từ kết quả tìm kiếm.

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn Command Prompt từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2

Các quản trị: Command Prompt cửa sổ được hiển thị.

Nhập lệnh sau:

cipher /w:D:\

Nhấn Enter .

Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Đang thực thi lệnh mật mã.

Bước 3

Quá trình xóa dữ liệu bắt đầu.

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Đang chạy quá trình xóa dữ liệu.

Lưu ý: Quá trình xóa dữ liệu mức thấp mất nhiều thời gian hơn so với định dạng dữ liệu mức cao vì nó ghi đè ổ cứng bằng 0 và 1 để đảm bảo không thể khôi phục dữ liệu. Quá trình này có thể mất một lúc để hoàn thành.

Bước 4

Quá trình xóa dữ liệu đã hoàn tất.

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hoàn tất quá trình xóa dữ liệu

Comments