CompTIA A + Sử dụng các Tiện ích Liên quan đến Người dùng của Microsoft Windows Control Panel

Giới thiệu
Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm
Bài tập 1 – Làm việc với các tùy chọn thư mục
Bài tập 2 – Cấu hình các quy tắc tường lửa bằng Windows Firewall
Bài tập 3 – Sử dụng chương trình và tính năng
Bài tập 4 – Biết các tùy chọn nguồn điện
Bài tập 5 – Làm việc với HomeGroup
Bài tập 6 – Học cách khắc phục sự cố
Bài tập 7- Sử dụng Trung tâm Mạng và Chia sẻ
Bài tập 8 – Sử dụng Trình quản lý Thiết bị
Ôn tập

Kết quả học tập

Trong học phần này, bạn sẽ hoàn thành các bài tập sau:

 • Bài tập 1 – Làm việc với các tùy chọn thư mục
 • Bài tập 2 – Cấu hình các quy tắc tường lửa bằng Windows Firewall
 • Bài tập 3 – Sử dụng chương trình và tính năng
 • Bài tập 4 – Biết các tùy chọn nguồn điện
 • Bài tập 5 – Làm việc với Nhóm nhà
 • Bài tập 6 – Học cách khắc phục sự cố
 • Bài tập 7 – Sử dụng Trung tâm Mạng và Chia sẻ
 • Bài tập 8 – Sử dụng Trình quản lý Thiết bị

Sau khi hoàn thành lab này, bạn sẽ có thể:

 • Làm việc với tab Chung
 • Làm việc với tab Chế độ xem
 • Làm việc với Tab Tìm kiếm
 • Xác minh Cài đặt được Định cấu hình trong Tùy chọn Thư mục
 • Xác minh rằng kết nối mạng đã được bật
 • Tạo quy tắc tường lửa Windows đơn giản
 • Kiểm tra tính hiệu quả của quy tắc tường lửa
 • Định cấu hình lại quy tắc tường lửa đã tạo
 • Quản lý ứng dụng bằng các chương trình và tính năng
 • Tùy chỉnh kế hoạch điện hiện có
 • Tạo kế hoạch điện
 • Chứng minh hoạt động của HomeGroup
 • Làm việc với các tùy chọn khắc phục sự cố
 • Sử dụng Trung tâm Mạng và Chia sẻ
 • Sử dụng Trình quản lý Thiết bị

Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để hiểu tổng thể về cấu trúc liên kết của phòng thí nghiệm.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
 • PLABCENTOS – (Máy chủ CentOS)
 • PLABWIN810 – (Windows 8.1 – Thành viên miền)
 • PLABWIN701 – (Windows 7 – Thành viên miền)

Bài tập 1 – Làm việc với các tùy chọn thư mục

Các tùy chọn thư mục được chia thành ba phân đoạn:

 • Chung
 • Lượt xem
 • Tìm kiếm

Tùy chọn thư mục bao gồm các chức năng hữu ích để tùy chỉnh giao diện của cửa sổ File Explorer. Các khu vực sau có thể được định cấu hình bằng chức năng của tùy chọn thư mục:

 • Các thư mục được mở như thế nào
 • Tham số tệp nào được hiển thị
 • Hoạt động tìm kiếm có bao gồm nội dung ẩn hay không

Trong bài tập này, bạn sẽ xem các cài đặt cho phép tùy chỉnh cửa sổ File Explorer.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Làm việc với các tùy chọn thư mục

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn thiết bị này.

 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Làm việc với tab Chung

Những điều sau có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng cài đặt chức năng trong tab Chung:

 • Các thư mục có thể đặt thành mở trong một cửa sổ mới hoặc cùng một cửa sổ.
 • Các thư mục có thể được đặt để mở bằng một cú nhấp chuột hoặc nhấp đúp.

Trong tác vụ này, bạn sẽ làm việc với tab Chung.

Bước 1

Đảm bảo các thiết bị cần thiết được bật nguồn.

Kết nối với PLABWIN10 .

Nhấp vào biểu tượng File Explorer trên thanh tác vụ Windows.

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào biểu tượng File Explorer trên thanh tác vụ Windows.

Bước 2

Các File Explorer cửa sổ được hiển thị. Nhấp vào tab Xem .

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào tab View trong cửa sổ File Explorer.

Bước 3

Các Xem tab được hiển thị. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào Tùy chọn .

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Tùy chọn trên tab Xem.

Bước 4

Các tùy chọn tập tin hộp thoại sẽ được hiển thị. Theo mặc định, tab Chung được hiển thị.

Trong phần Duyệt thư mục, chọn Mở từng thư mục trong cửa sổ riêng .

Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các thư mục sẽ mở trong một cửa sổ mới.

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn một tùy chọn để mở các thư mục trong cửa sổ mới.

Bước 5

Trong phần Nhấp vào các mục như sau , lưu ý rằng Nhấp đúp để mở một mục (nhấp một lần để chọn) được chọn theo mặc định. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải nhấp đúp vào tệp hoặc thư mục. Giữ tùy chọn này được chọn.

Trong phần Quyền riêng tư , hãy lưu ý rằng các tệp và thư mục được sử dụng gần đây sẽ hiển thị trong Truy cập nhanh . Bỏ chọn cả hai tùy chọn:

 • Hiển thị các tệp được sử dụng gần đây trong Truy cập nhanh
 • Hiển thị các thư mục thường dùng trong Truy cập nhanh
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Cấu hình thuộc tính Truy cập nhanh.

Bước 6

Lưu ý rằng thư mục Startup hiện đang hiển thị ở khung bên phải trong cửa sổ File Explorer.

Trong phần Bảo mật , nhấp vào Xóa .

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào nút Clear để xóa lịch sử File Explorer.

Bước 7

Lưu ý rằng thư mục Khởi động không còn hiển thị trong ngăn bên phải.

Bạn sẽ cần áp dụng những thay đổi này.

Khi bạn nhấp vào nút áp dụng, hãy nhận thấy rằng trong cửa sổ File Explorer , phần Các tệp gần đây (0) bên dưới phần Thư mục thường xuyên (4) đã bị ẩn.

Nhấp vào Áp dụng .

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Áp dụng các thay đổi trên tab Chung.

Bước 8

Chú ý rằng văn bản đã biến mất.

Giữ hộp thoại Tùy chọn thư mục mở.

Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị các thay đổi được áp dụng trên tab Chung.

Nhiệm vụ 2 – Làm việc với Tab Chế độ xem

Bạn có thể tùy chỉnh những điều sau bằng cách sử dụng chức năng tab Xem:

 • Kích thước của các biểu tượng thư mục
 • Thông tin được hiển thị cùng với các tệp và thư mục
 • Các phần mở rộng thư mục có hiển thị hay không

Trong tác vụ này, bạn sẽ làm việc với tab View.

Bước 1

Đảm bảo rằng hộp thoại Tùy chọn thư mục đang mở (Thực hiện theo Tác vụ 1 ở trên nếu hộp thoại này bị đóng). Nhấp vào tab Xem .

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào tab View.

Bước 2

Các Xem tab được hiển thị. Lưu ý rằng có một số tùy chọn có sẵn để định cấu hình cách tệp và thư mục sẽ được hiển thị trong File Explorer .

Chọn tùy chọn Hiển thị tệp, thư mục và ổ ẩn trong tùy chọn Tệp và thư mục ẩn .

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn tùy chọn để hiển thị các tệp và thư mục ẩn.

Bước 3

Bỏ chọn tùy chọn Ẩn phần mở rộng cho các loại tệp đã biết . Nhấp vào Áp dụng .

Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Bỏ chọn tùy chọn hiển thị phần mở rộng tệp.

Nhiệm vụ 3 – Làm việc với Tab Tìm kiếm

Bạn có thể tùy chỉnh những điều sau bằng cách sử dụng chức năng tab Tìm kiếm:

 • Kích thước của các biểu tượng thư mục
 • Thông tin được hiển thị cùng với các tệp và thư mục
 • Các phần mở rộng thư mục có hiển thị hay không

Trong tác vụ này, bạn sẽ làm việc với tab Tìm kiếm.

Bước 1

Đảm bảo rằng hộp thoại Tùy chọn thư mục đang mở. Nhấp vào tab Tìm kiếm .

Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào tab Tìm kiếm.

Bước 2

Lưu ý rằng Bao gồm các thư mục hệ thống được chọn theo mặc định. Chọn mục sau:

 • Bao gồm các tệp nén (ZIP, CAB…)
 • Luôn tìm kiếm tên và nội dung tệp (quá trình này có thể mất vài phút)

Nhấp vào Áp dụng .

Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn các tùy chọn trên tab Tìm kiếm.

Bước 3

Bấm OK để đóng hộp thoại Tùy chọn thư mục .

Giữ cửa sổ File Explorer mở.

Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Đóng hộp thoại Tùy chọn thư mục.

Nhiệm vụ 4 – Xác minh cài đặt được định cấu hình trong tùy chọn thư mục

Sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi trong hộp thoại Tùy chọn thư mục, bạn cần xác minh một số cài đặt. Trong tác vụ này, bạn sẽ xác minh cách các thư mục mở và các tệp có hiển thị phần mở rộng hay không.

Bước 1

Trong ngăn bên trái của File Explorer , chọn DVD Drive (E :). Lưu ý rằng ngăn bên phải hiển thị các tệp có phần mở rộng.

Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị các tệp và thư mục trong File Explorer sau khi thực hiện các thay đổi.

Bước 2

Bấm đúp vào thư mục khởi động .

Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp đúp vào thư mục khởi động để mở nó.

Bước 3

Lưu ý rằng thư mục khởi động sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị thư mục khởi động trong một cửa sổ mới.

Bài tập 2 – Cấu hình các quy tắc tường lửa bằng Windows Firewall

Tường lửa bảo vệ máy tính của bạn khỏi sự truy cập trái phép của người dùng hoặc các ứng dụng bên ngoài mạng công ty của bạn. Để làm cho tường lửa hiệu quả, bạn cần xác định / chỉnh sửa các quy tắc tường lửa.

Các quy tắc này phân tích các gói tin đến máy tính hoặc mạng và so sánh xem các điều kiện cụ thể có được thỏa mãn hay không và sau đó cho phép / từ chối quyền truy cập vào máy tính hoặc mạng cho phù hợp. Ứng dụng Tường lửa của Windows cho phép bạn định cấu hình và chỉnh sửa các quy tắc tường lửa.

Trong bài tập này, bạn sẽ tạo các quy tắc tường lửa bằng cách sử dụng tường lửa của Windows và xác minh hiệu quả của chúng trong việc quản lý quyền truy cập vào máy tính.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Làm việc với Tường lửa của Windows

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn các thiết bị này.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN701 – (Windows 7 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Xác minh rằng kết nối mạng đã được bật

Hai máy tính được kết nối với nhau qua mạng có kết nối trực tiếp khi chúng có thể giao tiếp qua kết nối. Bạn có thể xác minh kết nối trực tiếp bằng cách ping một máy tính từ máy kia.

Trong tác vụ này, bạn sẽ ping máy tính PLABWIN701 từ máy tính PLABDC01 để xác minh rằng kết nối giữa chúng đang hoạt động.

Bước 1

Đảm bảo rằng bạn đã cấp nguồn cho các thiết bị cần thiết.

Kết nối với máy tính PLABWIN701 .

Nhấp vào Biểu tượng bắt đầu và chọn Bảng điều khiển.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Bước 2

Nhấp vào tùy chọn có tên Mạng và Internet.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Bước 3

Nhấp vào Trung tâm Mạng và Chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Bước 4

Nhấp vào Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Bước 5

Đảm bảo rằng Network discovery và File and Printer Sharing đều quay On .

Nhấp vào Lưu thay đổi nếu chúng cần được bật.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Bước 6

Kết nối với máy tính PLABDC01 .

Bấm chuột phải vào Bắt đầu và sau đó chọn Dấu nhắc Lệnh từ trình đơn ngữ cảnh.

Hình 2.1 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.1 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Menu Start trên màn hình PLABDC01 Windows được hiển thị.

Bước 7

Cửa sổ nhắc lệnh được hiển thị. Nhập lệnh sau:

ping plabwin701

Nhấn Enter .

Hình 2.2 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.2 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Cửa sổ Administrator: C \ Windows \ System32 \ cmd.exe được hiển thị cho biết lệnh được nhập vào.

Bước 8

Lưu ý rằng lệnh ping plabwin701.PRACTICELABS.COM , tên miền đủ điều kiện (FQDN) của PLABWIN701 . Lệnh cũng hiển thị địa chỉ IP của PLABWIN701 – 192.168.0.4

Cũng lưu ý rằng kết nối đang hoạt động vì PLABWIN701 phản hồi các yêu cầu ping từ PLABDC01 .

Gõ exit trên dấu nhắc lệnh tiếp theo và nhấn Enter .

Hình 2.3 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.3 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Cửa sổ Administrator: C \ Windows \ System32 \ cmd.exe được hiển thị cho thấy phản hồi của hệ thống đối với lệnh đã nhập trước đó và lệnh thoát đã nhập vào.

Nhiệm vụ 2 – Tạo Quy tắc Tường lửa Windows Đơn giản

Quy tắc tường lửa xác định xem lưu lượng truy cập vào / ra đến / từ một phần mềm / máy tính / người dùng được chỉ định có bị chặn hoàn toàn / một phần / hoàn toàn / được phép hay không. Bạn cũng có thể chỉ định xem quy tắc có áp dụng cho mạng LAN / WAN / truy cập từ xa / tất cả các chế độ hoạt động này của máy tính hay không. Hơn nữa, các quy tắc này có thể được cấu hình lại dễ dàng với môi trường It đang phát triển.

Trong tác vụ này, bạn sẽ tạo một quy tắc sẽ chặn các gói ping đến thiết bị PLABWIN701 .

Bước 1

Kết nối với PLABWIN701 . Nhấp vào Bắt đầu.

Hình 2.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 2.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Menu Start trên màn hình PLABWIN701 Windows được hiển thị.

Bước 2

Trong hộp văn bản Tìm kiếm chương trình và tệp , nhập lệnh sau:

windows firewall

Chọn Tường lửa của Windows trong Pa-nen Điều khiển (3 ).

Hình 2.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 2.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Menu Bắt đầu trên màn hình PLABWIN701 Windows được hiển thị với phím tìm kiếm bắt buộc được nhập vào hộp văn bản Tìm kiếm chương trình và tệp.

Bước 3

Trên cửa sổ Tường lửa của Windows , nhấp vào liên kết Cho phép chương trình hoặc tính năng thông qua Tường lửa của Windows ở ngăn bên trái.

Hình 2.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 2.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Cửa sổ Tường lửa của Windows được hiển thị với liên kết Cho phép chương trình hoặc tính năng thông qua Tường lửa của Windows trên ngăn điều hướng ở bên trái được đánh dấu.

Bước 4

Trên cửa sổ Chương trình Được phép , truy cập tùy chọn Chia sẻ Tệp và Máy in trên danh sách Các chương trình và tính năng được phép và bỏ chọn hộp kiểm cho tùy chọn này.

Sau đó bấm OK .

Hình 2.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 2.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Cửa sổ Chương trình Được phép hiển thị với các cài đặt cần thiết được thực hiện và nút OK có sẵn.

Lưu ý: Không đóng trang tường lửa của Windows.

Nhiệm vụ 3 – Kiểm tra tính hiệu quả của Quy tắc tường lửa

Sau khi xác định quy tắc tường lửa, bạn kiểm tra tính hiệu quả của nó để đảm bảo tính bảo mật cho máy tính của bạn. Trong tác vụ này, bạn sẽ kiểm tra xem các yêu cầu ping tới PLABWIN701 có bị chặn hay không, như được chỉ định bởi quy tắc tường lửa mà bạn đã tạo.

Bước 1

Chuyển sang thiết bị PLABDC01 .

Mở dấu nhắc lệnh một lần nữa và nhập lệnh sau:

ping plabwin701

Nhấn Enter .

Hình 2.8 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.8 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Cửa sổ Administrator: C \ Windows \ System32 \ cmd.exe được hiển thị cho thấy lệnh cần thiết được nhập vào.

Bước 2

Lưu ý rằng lệnh lại ping FQDN của PLABWIN701 , nhưng lần này không có phản hồi từ máy tính và yêu cầu đã hết thời gian chờ.

Điều này là do quy tắc tường lửa bạn đã tạo chặn bất kỳ gói ping nào đến PLABWIN701 .

Hình 2.9 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.9 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Cửa sổ Administrator: C \ Windows \ System32 \ cmd.exe được hiển thị cho thấy phản hồi của hệ thống đối với lệnh được nhập vào.

Nhiệm vụ 4 – Định cấu hình lại Quy tắc tường lửa đã tạo

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các quy tắc tường lửa sau khi được cấu hình. Truy cập cài đặt tường lửa như bạn làm để tạo quy tắc và chỉ định quy tắc mới. Trong tác vụ này, bạn sẽ cấu hình lại quy tắc để cho phép các gói ping đến thiết bị PLABWIN701 và xác minh.

Bước 1

Chuyển về PLABWIN701 .

Trên cửa sổ Tường lửa của Windows mà bạn đã mở từ Tác vụ 3, hãy nhấp vào liên kết Cho phép chương trình hoặc tính năng thông qua Tường lửa của Windows .

Hình 2.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 2.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Cửa sổ Tường lửa của Windows được hiển thị với liên kết Cho phép chương trình hoặc tính năng thông qua Tường lửa của Windows trên ngăn điều hướng ở bên trái được đánh dấu.

Bước 2

Trên cửa sổ Cho phép chương trình , hãy chọn hộp kiểm Chia sẻ Tệp và Máy in . Đảm bảo rằng hộp kiểm Tên miền cũng được bật.

Bấm OK .

Đóng tất cả các cửa sổ đang mở.

Hình 2.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 2.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Cửa sổ Chương trình Được phép hiển thị với các cài đặt cần thiết được thực hiện và nút OK có sẵn.

Bước 3

Chuyển về PLABDC01 .

Trên cửa sổ nhắc lệnh, hãy nhập như sau:

ping plabwin701

Nhấn Enter .

Hình 2.12 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.12 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Cửa sổ Administrator: C \ Windows \ System32 \ cmd.exe được hiển thị hiển thị lệnh bắt buộc được nhập vào.

Bước 4

Lưu ý rằng PLABDC01 nhận được phản hồi từ PLABWIN701 . Điều này xác minh rằng quy tắc tường lửa được cấu hình lại, để cho phép truy cập Tệp và In vào các máy chủ ping, có hiệu lực hay không.

Hình 2.13 Ảnh chụp màn hình PLABDC01
Hình 2.13 Ảnh chụp màn hình PLABDC01: Cửa sổ Administrator: C \ Windows \ System32 \ cmd.exe được hiển thị cho thấy phản hồi của hệ thống đối với lệnh được nhập vào.

Bài tập 3 – Sử dụng chương trình và tính năng

Thông tin của tất cả các ứng dụng đã cài đặt được hiển thị trong bảng điều khiển Chương trình và Tính năng. Thông tin này bao gồm những điều sau:

 • Nhà xuất bản
 • Kích thước
 • Phiên bản
 • Tên

Cùng với thông tin này, có sẵn tùy chọn gỡ cài đặt / thay đổi phương pháp cài đặt ứng dụng.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Làm việc với phần chương trình và tính năng

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn thiết bị này.

 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Quản lý ứng dụng bằng chương trình và tính năng

Chương trình và Tính năng là một cửa sổ trung tâm, từ đó bạn có thể quản lý tất cả các ứng dụng của mình. Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng và với một số ứng dụng, bạn thậm chí có thể sửa chữa chúng nếu sự cố xảy ra.

Trong tác vụ này, bạn sẽ quản lý các ứng dụng bằng Chương trình và Tính năng.

Bước 1

Đảm bảo PLABWIN10 được bật nguồn và máy tính để bàn có sẵn.

Trong hộp văn bản Nhập vào đây để tìm kiếm , hãy nhập nội dung sau:

Control Panel

Chọn Bảng điều khiển từ kết quả tìm kiếm.

Hình 3.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn Control Panel từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2

Các Control Panel cửa sổ được hiển thị. Nhấp vào Gỡ cài đặt chương trình trong phần Chương trình .

Hình 3.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Gỡ cài đặt chương trình.

Bước 3

Chọn Ứng dụng khách thiết bị phòng thí nghiệm từ danh sách, sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt / Thay đổi .

Hình 3.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn Ứng dụng khách thiết bị phòng thí nghiệm từ danh sách và sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt / Thay đổi

Bước 4

Các thiết bị phòng thí nghiệm khách hàng bảo trì hộp thoại sẽ được hiển thị. Lưu ý rằng tùy chọn khôi phục có màu xám. Điều này có nghĩa là không có trạng thái trước đó của ứng dụng.

Bạn có thể giữ nguyên ứng dụng Lab Device Client và nhấp vào Hủy .

Hình 3.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Cancel trên hộp thoại Lab Device Client.

Bước 5

Bây giờ bạn sẽ quay lại cửa sổ Gỡ cài đặt hoặc thay đổi cửa sổ chương trình . Nhấp vào Trang chủ bảng điều khiển .

Hình 3.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Điều hướng đến Trang chủ bảng điều khiển.

Bước 6

Bây giờ bạn sẽ quay lại cửa sổ Control Panel .

Hình 3.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị cửa sổ Control Panel.

Bài tập 4 – Biết các tùy chọn nguồn điện

Cửa sổ tùy chọn nguồn có chức năng quyết định trạng thái của máy. Các tùy chọn sau có sẵn trong Tùy chọn Nguồn:

 • Ngủ đông
 • Ngủ
 • Đứng gần

Tùy chọn Hibernate sẽ tắt máy, nhưng các ứng dụng đang mở sẽ được lưu trong bộ nhớ. Nhờ đó, khi máy khởi động lại, các ứng dụng đã mở trước đó sẽ chạy ở trạng thái chính xác như trước khi ngủ đông.

Tùy chọn Sleep đưa máy vào chế độ tiêu thụ điện năng thấp. Nó giữ cho tất cả các ứng dụng đang mở của bạn luôn hoạt động. Ngay sau khi máy khởi động từ chế độ ngủ, các ứng dụng đang chạy sẵn sàng để sử dụng

Chế độ chờ xảy ra khi máy không hoạt động trong một khoảng thời gian.

Có thể quyết định xem nên ưu tiên cho hiệu suất hoặc hiệu quả năng lượng.

Trong bài thực hành này, bạn sẽ thấy các phương pháp để định cấu hình các tùy chọn nguồn bằng cách tùy chỉnh một kế hoạch nguồn hiện có và tạo một kế hoạch nguồn mới.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Định cấu hình các tùy chọn nguồn

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn thiết bị này.

 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1- Tùy chỉnh kế hoạch điện hiện có

Theo mặc định, Windows 10 cung cấp một số gói điện năng. Bạn có thể chọn tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn. Để tùy chỉnh một kế hoạch điện hiện có, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Trong hộp văn bản Bảng điều khiển tìm kiếm , hãy nhập nội dung sau:

Power Options

Sau khi kết quả được hiển thị, chọn Power Options .

Hình 4.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn Tùy chọn Nguồn từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2

Các Power Options cửa sổ được hiển thị. Nhấp vào mũi tên xuống để Hiển thị các gói bổ sung .

Hình 4.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào mũi tên xuống để Hiển thị các gói bổ sung.

Bước 3

Lưu ý rằng một kế hoạch bổ sung hiện được hiển thị.

Hình 4.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị một kế hoạch nguồn bổ sung.

Bước 4

Trong ngăn bên trái, nhấp vào liên kết Chọn thời điểm tắt hiển thị .

Hình 4.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Chọn khi tắt hiển thị

Bước 5

Các Thay đổi cài đặt cho kế hoạch: Balanced trang được hiển thị.

Từ menu thả xuống Tắt màn hình , hãy chọn 15 phút . Sau đó, nhấp vào Thay đổi cài đặt nguồn nâng cao .

Hình 4.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Thay đổi cài đặt nguồn nâng cao

Bước 6

Các Power Options hộp thoại sẽ được hiển thị. Lưu ý rằng bạn có thể đặt các tùy chọn nguồn cho các thiết bị khác nhau trong hộp thoại này.

Mở rộng Cài đặt bộ điều hợp không dây và sau đó mở rộng Chế độ tiết kiệm năng lượng . Lưu ý rằng nó được đặt thành Hiệu suất tối đa .

Tương tự, bạn có thể xác minh cài đặt cho các thiết bị khác.

Nhấp vào Hủy .

Hình 4.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Cancel trên hộp thoại Power Options.

Bước 7

Trên trang Thay đổi cài đặt cho gói: Cân bằng , hãy nhấp vào Lưu thay đổi .

Hình 4.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Lưu các thay đổi trên trang Thay đổi cài đặt cho gói – Trang cân bằng.

Lưu ý: Giữ cửa sổ này mở.

Nhiệm vụ 2 – Tạo kế hoạch điện

Hiệu suất và hiệu suất năng lượng là chỉ số tỷ lệ nghịch. Nó là cần thiết để đạt được sự cân bằng. Các kế hoạch tiết kiệm năng lượng hơn sẽ giảm tiêu thụ năng lượng. Việc chọn một kế hoạch thúc đẩy hiệu suất khiến hệ thống tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Dựa trên yêu cầu, một kế hoạch điện thích hợp sẽ được chọn.

Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ tạo một kế hoạch năng lượng theo yêu cầu của bạn.

Bước 1

Nhấp vào mũi tên điều hướng quay lại trên trang Thay đổi cài đặt cho gói – Trang cân bằng . Ngoài ra, hãy đi tới Mở Bảng điều khiển> Phần cứng và Âm thanh> Tùy chọn Nguồn

Trong ngăn bên trái, nhấp vào liên kết Tạo gói điện .

Hình 4.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Tạo gói điện

Bước 2

Trên trang Tạo sơ đồ nguồn , hãy giữ lựa chọn mặc định là Cân bằng (được khuyến nghị ).

Trong hộp văn bản Tên kế hoạch , hãy nhập nội dung sau:

PLAB

Nhấp vào Tiếp theo .

Hình 4.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhập tên cho gói điện mới.

Bước 3

Trên trang Thay đổi cài đặt cho gói: PLAB , hãy giữ cài đặt mặc định cho menu thả xuống Tắt màn hình và sau đó nhấp vào Tạo .

Hình 4.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Tạo để tạo sơ đồ nguồn mới.

Bước 4

Lưu ý rằng một gói mới có tên PLAB xuất hiện trên trang Chọn hoặc tùy chỉnh một gói điện . Sau khi tạo, Windows 10 chọn nó làm gói điện hiện tại.

Hình 4.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 4.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị sơ đồ nguồn mới được tạo và chọn.

Bài tập 5 – Làm việc với HomeGroup

HomeGroup là một nhóm các máy tính cá nhân trên mạng gia đình có thể chia sẻ các tài nguyên khác nhau như tệp và máy in, có thể được yêu cầu để thực hiện các tác vụ khác nhau trên hệ thống máy tính. Không phải tất cả các tài nguyên bắt buộc đều có sẵn trên một máy cục bộ. Các tài nguyên này có thể khả dụng với các máy khác trên cùng mạng.

Trong thiết lập phòng thí nghiệm hiện tại, máy đã có trong miền. Do đó, không thể tạo Nhóm nhà mới.

Trong bài tập này, bạn sẽ thấy một minh chứng về việc rời khỏi Nhóm nhà.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Chứng minh hoạt động của HomeGroup

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn thiết bị này.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN701 – (Windows 7 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Xóa Windows 7 khỏi miền

Trong tác vụ này, bạn sẽ loại bỏ PLABWIN701 mà hiện tại là một máy trạm miền của miền PRACTICELABS.COM.

Để xóa một máy trạm miền khỏi miền bằng dòng lệnh, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Kết nối với máy chủ PLABWIN701 .

Bấm Bắt đầu và trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp , nhập:

powershell

Nhấn Enter .

Hình 5.1 Ảnh chụp màn hình máy tính để bàn PLABWIN701
Hình 5.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701 desktop: Menu Start trên màn hình PLABWIN701 Windows được hiển thị với tên chương trình để tìm kiếm được gõ vào.

Bước 2

Trên lời nhắc Windows PowerShell, nhập:

Remove-Computer

Nhấn Enter .

Hình 5.2 Ảnh chụp màn hình máy tính để bàn PLABWIN701
Hình 5.2 Ảnh chụp màn hình nền PLABWIN701: Cửa sổ Quản trị viên: Windows PowerShell được hiển thị với lệnh bắt buộc được nhập vào.

Bước 3

Trên màn hình xác nhận lời nhắc, nhập:

Y

Nhấn Enter .

Hình 5.3 Ảnh chụp màn hình máy tính để bàn PLABWIN701
Hình 5.3 Ảnh chụp màn hình nền PLABWIN701: Cửa sổ Quản trị viên: Windows PowerShell được hiển thị với lệnh bắt buộc được nhập tại dấu nhắc màn hình Xác nhận.

Bước 4

Bạn sẽ nhận được thông báo CẢNH BÁO rằng các thay đổi sẽ được lưu sau khi bạn khởi động lại PLABWIN701 .

Trên lời nhắc tiếp theo để khởi động lại PLABWIN701 , hãy nhập:

Shutdown /r /t 0

Nhấn Enter .Lưu ý: Vui lòng đợi một phút cho đến khi kết nối lại với thiết bị PLABWIN701 .

Hình 5.4 Ảnh chụp màn hình máy tính PLABWIN701
Hình 5.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701 desktop: Cửa sổ Administrator: Windows PowerShell được hiển thị với lệnh bắt buộc được nhập tại dấu nhắc lệnh.

Bước 5

Khi bạn đã kết nối lại với PLABWIN701 , hãy mở Trung tâm mạng và chia sẻ .

Từ Network and Sharing Center , nhấp vào liên kết Local Area Connection .

Hình 5.5 Ảnh chụp màn hình máy tính để bàn PLABWIN701
Hình 5.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Trung tâm Mạng và Chia sẻ được hiển thị trước khi mở menu Trạng thái Kết nối Cục bộ.

Bước 6

Trong menu Trạng thái kết nối cục bộ, bấm thuộc tính.

Đánh dấu vào Internet Protocol Version 6, sau đó bấm OK.

Bấm Đóng trên cửa sổ Trạng thái Kết nối Khu vực Cục bộ.

Hình 5.6 Ảnh chụp màn hình máy tính để bàn PLABWIN701
Hình 5.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701 desktop: Cửa sổ Administrator: Windows PowerShell được hiển thị với lệnh bắt buộc được nhập tại dấu nhắc lệnh.

Giữ tất cả các thiết bị được bật ở trạng thái hiện tại và tiến hành tác vụ tiếp theo.

Nhiệm vụ 2 – Sử dụng HomeGroup

Có thể truy cập tài nguyên bằng HomeGroup. Bạn có thể truyền phương tiện đến các thiết bị khác trong cùng Nhóm nhà.

Nếu máy đã thuộc về một miền, thì có thể tham gia Nhóm nhà; tuy nhiên, không thể tạo Nhóm nhà.

Trong tác vụ này, bạn sẽ làm việc với HomeGroup.

Bước 1

Quay lại trang Trung tâm Mạng và Chia sẻ, nhấp vào Chọn nhóm nhà và các tùy chọn chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Lưu ý: Nếu tất cả các tùy chọn nhóm nhà không khả dụng ngay lập tức, hãy đợi 1-2 phút để chúng xuất hiện.

Bước 2

Các HomeGroup cửa sổ được hiển thị. Mỗi HomeGroup được bảo vệ bởi một mật khẩu. Để xem mật khẩu, hãy nhấp vào liên kết Xem hoặc in mật khẩu Nhóm nhà .Lưu ý: Liên kết này có thể chuyển sang màu xám nếu PLABDC01 không được bật nguồn.

Hình 5.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào Xem hoặc in liên kết mật khẩu Nhóm nhà.

Bước 3

Trang Xem hoặc in mật khẩu Nhóm nhà của bạn được hiển thị. Chú ý rằng có một mật khẩu được hiển thị. Mỗi mạng HomeGroup sẽ có một mật khẩu khác nhau, mật khẩu này được tạo tự động.

Nhấp vào Hủy .

Hình 5.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào Hủy.

Bước 4

Quay lại trang Thay đổi cài đặt Nhóm nhà , nhấp vào liên kết Thay đổi mật khẩu .

Hình 5.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào liên kết Thay đổi mật khẩu.

Bước 5

Hộp thoại Thay đổi Mật khẩu Nhóm Nhà của Bạn được hiển thị. Nhấp vào Thay đổi mật khẩu .

Hình 5.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào Thay đổi mật khẩu.

Bước 6

Trình hướng dẫn Thay đổi Mật khẩu Nhóm Nhà của Bạn được hiển thị. Lưu ý rằng Windows đã tạo một mật khẩu mới.

Bạn nên ghi nhớ mật khẩu này.

Nhấp vào Tiếp theo .

Hình 5.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào tiếp theo trên trang Thay đổi mật khẩu nhóm nhà của bạn.

Bước 7

Nhấp vào kết thúc trên trang của anh ấy khi bạn đã thay đổi mật khẩu thành công.

Hình 5.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào kết thúc trên trang Thay đổi mật khẩu nhóm nhà của bạn.

Bước 8

Nhấp vào nút Thay đổi Cài đặt Chia sẻ Nâng cao để kiểm tra các tùy chọn có sẵn.

Hình 5.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Kiểm tra trang Cài đặt Chia sẻ Nâng cao.

Bước 9

Trang Thay đổi tùy chọn chia sẻ cho các cấu hình mạng khác nhau được hiển thị. Bạn có thể cấu hình các tùy chọn chia sẻ khác nhau tại đây. Đối với tác vụ này, hãy nhấp vào Hủy .

Hình 5.13 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.13 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào Hủy trên cửa sổ Cài đặt chia sẻ nâng cao.

Bước 10

Trở lại trang Thay đổi cài đặt Nhóm nhà , nhấp vào liên kết Rời khỏi Nhóm nhà .

Hình 5.14 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.14 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào cửa sổ Rời khỏi Nhóm nhà.

Bước 11

Hộp thoại Rời khỏi Nhóm Nhà được hiển thị. Bấm Rời khỏi Nhóm Nhà .

Hình 5.15 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.15 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào Rời khỏi Nhóm nhà.

Bước 12

Quá trình rời khỏi HomeGroup sẽ bắt đầu.

Hình 5.16 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.16 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Nhấp vào Kết thúc trên hộp thoại Rời khỏi Nhóm nhà.

5Ảnh chụp màn hình

Nhấp vào nút để chụp ảnh màn hình PLABWIN701Chụp màn hình5 trên 14

Nhấp vào Kết thúc sau khi quá trình hoàn tất.

Bước 13

Bấm OK trên cửa sổ HomeGroup để đóng cửa sổ này.

Đóng tất cả các cửa sổ đang mở.

Hình 5.17 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701
Hình 5.17 Ảnh chụp màn hình PLABWIN701: Đóng cửa sổ HomeGroup.

Bài tập 6 – Học cách khắc phục sự cố

Nhiều vấn đề khác nhau có thể phát sinh khi sử dụng hệ thống máy tính. Tùy chọn khắc phục sự cố cung cấp các công cụ để giải quyết chúng. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để:

 • Các chương trình đã cài đặt
 • Phần cứng và âm thanh
 • Mạng và Internet
 • Hệ thống và Bảo mật

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách khắc phục các thành phần khác nhau.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Tìm hiểu cách khắc phục sự cố

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn thiết bị này.

 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Làm việc với các tùy chọn khắc phục sự cố

Windows 10 cung cấp tiện ích khắc phục sự cố mà bạn có thể sử dụng để khắc phục các sự cố khác nhau có thể xảy ra. Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ học cách làm việc với các tùy chọn khắc phục sự cố.

Bước 1

Mở Bảng điều khiển .

Ở góc trên bên phải, nhấp vào menu thả xuống Danh mục và chọn Biểu tượng nhỏ .

Hình 6.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào menu thả xuống Danh mục và chọn Biểu tượng nhỏ.

Bước 2

Lưu ý rằng bố cục của Control Panel thay đổi. Nhấp vào liên kết Khắc phục sự cố .

Hình 6.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Khắc phục sự cố

Bước 3

Trong phần Hệ thống và Bảo mật , nhấp vào Chạy nhiệm vụ bảo trì .

Hình 6.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Chạy các tác vụ bảo trì.

Bước 4

Các System Maintenance Wizard được hiển thị.

Trên trang Khắc phục sự cố để giúp ngăn sự cố máy tính , hãy bấm Tiếp theo .

Hình 6.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Tiếp theo trên trang Khắc phục sự cố để giúp ngăn chặn sự cố máy tính.

Bước 5

Trên trang Khắc phục sự cố đã hoàn tất , hãy lưu ý rằng không cần thay đổi hoặc cập nhật. Nhấp vào Đóng trình khắc phục sự cố .

Hình 6.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Đóng trình khắc phục sự cố.

Bước 6

Bạn quay lại cửa sổ Khắc phục sự cố .

Trong phần Hệ thống và Bảo mật , hãy nhấp vào liên kết Cải thiện mức sử dụng điện năng .

Hình 6.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Cải thiện mức sử dụng năng lượng.

Bước 7

Các điện thuật sĩ sẽ được hiển thị. Trên trang Nguồn , bấm Tiếp theo .

Hình 6.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Tiếp theo trên trang Nguồn.

Bước 8

Trình hướng dẫn cố gắng phát hiện các vấn đề.

Hình 6.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Cố gắng phát hiện sự cố.

Bước 9

Trên trang Khắc phục sự cố đã hoàn thành, hãy lưu ý rằng nó đã phát hiện ra sự cố, sự cố này hiện cũng đã được khắc phục.

Nhấp vào Đóng trình khắc phục sự cố .

Hình 6.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Đóng trình khắc phục sự cố.

Bước 10

Nhấp vào Trang chủ bảng điều khiển .

Hình 6.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Trang chủ bảng điều khiển.

Bước 11

Bây giờ bạn sẽ ở trên cửa sổ Control Panel . Để cửa sổ này mở.

Hình 6.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 6.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị cửa sổ Control Panel.

Bài tập 7- Sử dụng Trung tâm Mạng và Chia sẻ

Trung tâm Mạng và Chia sẻ bao gồm các chức năng liên quan đến mạng. Cùng với đó, nó cung cấp chức năng chia sẻ phương tiện của máy cục bộ với các máy khác trong mạng. Chức năng thiết lập kết nối với Internet cũng có sẵn.

Trong bài tập này, bạn sẽ tìm hiểu về Trung tâm Mạng và Chia sẻ.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Sử dụng Trung tâm Mạng và Chia sẻ.

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn thiết bị này.

 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Sử dụng Trung tâm Mạng và Chia sẻ

Network and Sharing Center chứa cấu hình mạng. Trong bảng điều khiển này, bạn sẽ tìm thấy cài đặt mạng có dây và không dây.

Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ làm quen với Network and Sharing Center.

Bước 1

Đảm bảo bạn đã kết nối với PLABWIN10 và cửa sổ Bảng điều khiển đang mở. Nhấp vào liên kết Trung tâm Mạng và Chia sẻ .

Hình 7.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 7.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Network and Sharing Center.

Bước 2

Các Network and Sharing Center cửa sổ được hiển thị. Trong ngăn bên trái, nhấp vào liên kết Thay đổi cài đặt bộ điều hợp .

Lưu ý rằng có hai bộ điều hợp Ethernet được định cấu hình trong phần Xem các mạng đang hoạt động của bạn . Có nhiều công cụ khác mà bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như tạo kết nối quay số hoặc VPN, khắc phục sự cố mạng hoặc định cấu hình cài đặt chia sẻ nâng cao.

Bước 3

Các Network Connections cửa sổ được hiển thị. Lưu ý rằng có ba bộ điều hợp mạng.

Nhấp chuột phải vào vEthernet (Công tắc ảo mới) và chọn Thuộc tính .

Hình 7.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 7.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp chuột phải vào vEthernet (Công tắc ảo mới) và chọn Thuộc tính.

Bước 4

Các vEthernet (New Virtual Switch) Thuộc tính hộp thoại sẽ được hiển thị. Chọn Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP / IP) và nhấp vào Thuộc tính .

Hình 7.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 7.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP / IP) và nhấp vào Thuộc tính.

Bước 5

Các Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) Thuộc tính hộp thoại sẽ được hiển thị. Hiện tại, thiết bị này được định cấu hình bằng địa chỉ IP tĩnh. Bạn cũng có thể chọn mục Lấy địa chỉ IP tự động để lấy địa chỉ IP từ máy chủ DHCP.

Tương tự, địa chỉ IP cho máy chủ DNS cũng được xác định theo cách thủ công.

Nhấp vào Hủy .

Hình 7.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 7.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Hủy trên Thuộc tính Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP / IPv4).

Bước 6

Nhấp vào Hủy trên hộp thoại Thuộc tính vEthernet (Công tắc ảo mới) .

Hình 7.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 7.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Hủy trên hộp thoại Thuộc tính vEthernet (Công tắc ảo mới).

Bước 7

Đóng cửa sổ Kết nối mạng .

Hình 7.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 7.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Đóng cửa sổ Network Connections.

Bước 8

Bây giờ bạn sẽ ở trong cửa sổ Network and Sharing Center . Nhấp vào Trang chủ bảng điều khiển .

Hình 7.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 7.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Trang chủ bảng điều khiển.

Bước 9

Các Control Panel cửa sổ sẽ hiển thị.

Hình 7.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 7.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị Trang chủ Bảng Điều khiển.

Bài tập 8 – Sử dụng Trình quản lý Thiết bị

Trình quản lý Thiết bị chứa danh sách tất cả các thiết bị ngoại vi bên trong và bên ngoài của hệ thống máy tính. Một số loại thiết bị mà nó hiển thị là:

 • Thiết bị giao diện con người
 • Bộ vi xử lý
 • Ổ đĩa
 • Bộ điều hợp mạng
 • Và nhiều thiết bị phần cứng khác

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách sử dụng Trình quản lý thiết bị.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Sử dụng Trình quản lý Thiết bị

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn thiết bị này.

 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Sử dụng Trình quản lý Thiết bị

Trình quản lý Thiết bị cung cấp một cửa sổ duy nhất cho tất cả thông tin thiết bị phần cứng trong hệ thống. Trong tác vụ này, bạn sẽ điều hướng qua Trình quản lý thiết bị.

Bước 1

Đảm bảo PLABWIN10 được bật nguồn và Bảng điều khiển đang mở.

Nhấp vào liên kết Trình quản lý thiết bị .

Hình 8.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 8.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Trình quản lý thiết bị.

Bước 2

Mở rộng Bộ xử lý . Bấm chuột phải vào bộ xử lý đầu tiên trong danh sách, sau đó chọn Thuộc tính .

Hình 8.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 8.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp chuột phải vào bộ xử lý đầu tiên trong danh sách, sau đó chọn Thuộc tính.

Bước 3

Hộp thoại thuộc tính bộ xử lý được hiển thị.

Các chung tab hiển thị tình trạng thiết bị, loại của nó, nhà sản xuất, và vị trí.

Hình 8.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 8.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tab Chung.

Bước 4

Nhấp vào tab Trình điều khiển . Lưu ý rằng bạn có thể lấy chi tiết trình điều khiển, cập nhật trình điều khiển, khôi phục trình điều khiển nếu nó đã được cập nhật, tắt thiết bị và gỡ cài đặt thiết bị.Lưu ý: Không thể tắt một số thiết bị quan trọng, chẳng hạn như bộ xử lý.

Hình 8.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 8.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tab Trình điều khiển.

Bước 5

Nhấp vào tab Chi tiết . Bạn có thể nhận được thông tin chi tiết đầy đủ bằng cách chọn các thuộc tính khác nhau trong menu thả xuống Thuộc tính .

Nhấp vào menu thả xuống Thuộc tính .

Hình 8.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 8.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tab Chi tiết.

Bước 6

Sau khi nhấp vào thuộc tính thả xuống và chọn Ngày trình điều khiển từ danh sách.

Hình 8.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 8.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị danh sách trong trình đơn Thuộc tính thả xuống.

Bước 7

Lưu ý rằng ngày xuất bản trình điều khiển được hiển thị.

Hình 8.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 8.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị ngày xuất bản của trình điều khiển.

Bước 8

Nhấp vào tab Sự kiện , tab này hiển thị các sự kiện cụ thể cho bộ xử lý đã diễn ra.

Hình 8.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 8.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tab Sự kiện.

số 8Ảnh chụp màn hình

Nhấp vào nút để chụp ảnh màn hình PLABWIN10Chụp màn hình8 của 14

Bấm vào Hủy để đóng hộp thoại thuộc tính.

Bước 9

Đóng cửa sổ Trình quản lý thiết bị .

Hình 8.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 8.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Đóng cửa sổ Device Manager.

Comments