CompTIA A + Sử dụng Khôi phục Hệ thống

CompTIA A + Sử dụng Khôi phục Hệ thống

Giới thiệu
Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm
Bài tập 1 – Sử dụng Khôi phục Hệ thống
Ôn tập

Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để có được sự hiểu biết tổng thể về cấu trúc liên kết của phòng thí nghiệm.

 • PLABDC01 (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN701 (Windows 7 – Máy chủ thành viên)
 • PLABWIN810 (Windows 8.1 – Thành viên miền)
 • PLABWIN10 (Windows 10 – Thành viên miền)
 • PLABCENTOS (Máy chủ CentOS)

Bài tập 1 – Sử dụng Khôi phục Hệ thống

Điểm khôi phục trong Windows là một bản sao của cấu hình hệ thống, có thể được thực hiện theo cách thủ công hoặc tự động. Có ba cách để tạo điểm khôi phục:

 • Bạn có thể cấu hình Windows để tạo điểm khôi phục tự động. Trong phương pháp này, người dùng không cần can thiệp thủ công.
 • Bạn có thể tạo điểm khôi phục theo cách thủ công. Phương pháp này được khuyến nghị khi bạn chuẩn bị thực hiện các thay đổi cấp hệ thống, chẳng hạn như cài đặt hoặc cập nhật trình điều khiển thiết bị.
 • Khi cài đặt một ứng dụng, điểm khôi phục được tạo tự động. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng nếu quá trình cài đặt ứng dụng không thành công, hệ thống có thể hoàn nguyên về cài đặt trước đó.

Windows có thể trở nên không ổn định do trình điều khiển không tương thích hoặc phần mềm độc hại. Bạn có thể sử dụng khôi phục hệ thống để hoàn nguyên về Windows hoạt động bình thường.

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách sử dụng khôi phục hệ thống.

Để hiểu rõ hơn về công nghệ này, vui lòng tham khảo tài liệu khóa học của bạn hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm ưa thích của bạn để nghiên cứu chi tiết hơn về chủ đề này.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Bật bảo vệ hệ thống
 • Tạo điểm khôi phục
 • Thực hiện Khôi phục Hệ thống

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABDC01 (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Bật Bảo vệ Hệ thống

Một điểm khôi phục có thể được sử dụng khi Windows không khởi động được. Bạn có thể sử dụng điểm khôi phục để hoàn nguyên về cài đặt cấu hình đã được áp dụng khi nó được thực hiện.

Để bật tính năng bảo vệ hệ thống, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo bạn đã cấp nguồn cho các thiết bị cần thiết và kết nối với PLABWIN10 .

Nhấp vào File Explorer trong thanh tác vụ Windows.

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào biểu tượng File Explorer từ thanh tác vụ Windows.

Bước 2

Từ ngăn bên trái, nhấp chuột phải vào PC này và chọn Thuộc tính .

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp chuột phải vào PC này và chọn Thuộc tính từ menu ngữ cảnh.

Bước 3

Các Xem thông tin cơ bản về máy tính của bạn được hiển thị.

Nhấp vào Bảo vệ hệ thống trong ngăn bên trái.

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Bảo vệ hệ thống từ trang Xem thông tin cơ bản về máy tính của bạn.

Bước 4

Các Thuộc tính hệ thống hộp thoại sẽ được hiển thị.

Đảm bảo rằng bạn đang ở trên tab Bảo vệ Hệ thống .

Từ phần Cài đặt Bảo vệ , chọn Đĩa Cục bộ (C 🙂 [Hệ thống] và nhấp vào Cấu hình .Cảnh báo: Có khả năng cao là bạn đã bật tính năng này trong PC tại nhà của mình. Hầu hết các nhà sản xuất bật cài đặt này theo mặc định. Nếu nó chưa được bật, thì bạn nên cân nhắc việc bật nó.

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tab Bảo vệ Hệ thống với Đĩa Cục bộ (C 🙂 được chọn và nút Cấu hình được tô sáng.

Bước 5

Các System Protection cho Local Disk (C 🙂 hộp thoại sẽ được hiển thị.

Trong phần Khôi phục Cài đặt , chọn Bật bảo vệ hệ thống .

Trong phần Sử dụng Dung lượng Ổ đĩa , kéo con trỏ đến 10 %.

Bấm OK .

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại Bảo vệ Hệ thống cho Đĩa Cục bộ (C 🙂 với các cài đặt được định cấu hình và nút OK được tô sáng.

Bước 6

Bạn quay lại tab Bảo vệ Hệ thống của hộp thoại Thuộc tính Hệ thống .

Lưu ý rằng cột Bảo vệ cho Đĩa Cục bộ (C 🙂 [Hệ thống] hiện được hiển thị là Bật .

Giữ hộp thoại Thuộc tính Hệ thống mở cho tác vụ tiếp theo.

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống với các cài đặt mới được cấu hình.

Nhiệm vụ 2 – Tạo điểm khôi phục

Trong tác vụ trước, bạn đã bật Bảo vệ hệ thống. Bây giờ bạn sẽ tạo một điểm khôi phục theo cách thủ công.

Để tạo điểm khôi phục theo cách thủ công, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo rằng bạn đã kết nối với PLABWIN10 và hộp thoại Thuộc tính Hệ thống được hiển thị.

Chọn Local Disk (C 🙂 [Hệ thống] và nhấp vào Tạo .

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống với tab Bảo vệ Hệ thống và nút Tạo được tô sáng.

Bước 2

Các System Protection hộp thoại sẽ được hiển thị.

Trong hộp văn bản, hãy nhập tên sau:

PLAB1

Nhấp vào Tạo .

Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhập tên cho điểm khôi phục trên hộp thoại Bảo vệ Hệ thống và nhấp vào nút Tạo.

Bước 3

Các System Protection hộp thoại sẽ được hiển thị.

Quá trình tạo điểm khôi phục hiện đang được tiến hành.

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tiến trình tạo điểm khôi phục trên hộp thoại Bảo vệ Hệ thống.

Bước 4

Các System Protection hộp thoại sẽ được hiển thị.

Điểm khôi phục hiện đã được tạo thành công. Nhấp vào Đóng .

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị điểm khôi phục hoàn thành và nhấp vào Đóng.

Bước 5

Bạn đã quay lại hộp thoại Thuộc tính Hệ thống .

Giữ hộp thoại Thuộc tính Hệ thống mở cho tác vụ tiếp theo.

Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống.

Nhiệm vụ 3 – Thực hiện Khôi phục Hệ thống

Ví dụ: giả sử rằng PLABWIN10 đã trở nên không ổn định và bạn muốn sử dụng khôi phục hệ thống để hoàn nguyên về điểm khôi phục để khôi phục cài đặt cấu hình.

Để thực hiện khôi phục hệ thống, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo rằng bạn đã kết nối với PLABWIN10 và hộp thoại Thuộc tính Hệ thống được hiển thị.

Nhấp vào Khôi phục Hệ thống .

Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống với nút Khôi phục Hệ thống được tô sáng.

Bước 2

Các System Restore Wizard được hiển thị.

Trên trang Khôi phục tệp hệ thống và cài đặt , bấm Tiếp theo .

Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị trang đầu tiên của trình hướng dẫn Khôi phục Hệ thống. Tiếp theo được đánh dấu.

Bước 3

Trên Khôi phục máy tính của bạn về trạng thái trước trang sự kiện đã chọn , chọn PLAB1 và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn điểm khôi phục hiện có và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Bước 4

Trên trang Xác nhận điểm khôi phục của bạn , hãy xem lại thông tin và sau đó nhấp vào Kết thúc .

Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị cửa sổ Xác nhận điểm khôi phục của bạn với nút Tiếp theo được tô sáng.

Bước 5

Một hộp thoại khác được hiển thị. Điều quan trọng cần lưu ý là một khi quá trình khôi phục điểm đã bắt đầu, nó không thể bị gián đoạn.

Nhấp vào  .

Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại cảnh báo với nút Yes được tô sáng.

Bước 6

Các System Restore hộp thoại sẽ được hiển thị. Nó đang chuẩn bị để khôi phục hệ thống của bạn.

Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tiến trình khôi phục trên hộp thoại Khôi phục Hệ thống.

Bước 7

Các PLABWIN10 thiết bị sẽ khởi động lại.

Chờ 15-20 phút trước khi bạn kết nối với PLABWIN10 từ môi trường Phòng thí nghiệm thực hành.Cảnh báo : Quá trình khôi phục hệ thống hoàn nguyên về cài đặt cấu hình trước đó được lưu trữ trong khôi phục hệ thống. Bạn sẽ không thể kết nối với thiết bị PLABWIN10 trong thời gian đó.

Các System Restore hộp thoại sẽ được hiển thị.

Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại Khôi phục Hệ thống với nút Đóng được tô sáng

Comments