CompTIA A + Sử dụng Microsoft Windows Control Panel Utilities

Giới thiệu
Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm
Bài tập 1 – Định cấu hình các tùy chọn Internet
Bài tập 2 – Định cấu hình cài đặt tài khoản người dùng
Bài tập 3 – Thực hiện cấu hình hệ thống
Ôn tập

Kết quả học tập

Trong học phần này, bạn sẽ hoàn thành các bài tập sau:

 • Bài tập 1 – Định cấu hình các tùy chọn Internet
 • Bài tập 2 – Định cấu hình cài đặt Tài khoản Người dùng
 • Bài tập 3 – Thực hiện cấu hình hệ thống

Sau khi hoàn thành lab này, bạn sẽ có thể:

 • Quản lý kết nối
 • Định cấu hình cài đặt trên tab bảo mật
 • Định cấu hình cài đặt trên tab chung
 • Định cấu hình cài đặt trên tab quyền riêng tư
 • Định cấu hình cài đặt trên tab chương trình
 • Định cấu hình cài đặt trên tab nâng cao
 • Định cấu hình tài khoản người dùng cục bộ
 • Định cấu hình cài đặt kiểm soát tài khoản người dùng
 • Định cấu hình cài đặt kết nối từ xa
 • Định cấu hình cài đặt hiệu suất
 • Định cấu hình cài đặt bảo vệ hệ thống

Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để hiểu tổng thể về cấu trúc liên kết của phòng thí nghiệm.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
 • PLABCENTOS – (Máy chủ CentOS)
 • PLABWIN810 – (Windows 8.1 – Thành viên miền)
 • PLABWIN701 – (Windows 7 – Thành viên miền)

Bài tập 1 – Định cấu hình các tùy chọn Internet

Cửa sổ Internet Options chứa các chức năng liên quan đến kết nối Internet.

Ví dụ:

 • Cấu hình bảo mật
 • Thông số chung
 • Trang chủ
 • Những thiết lập riêng tư
 • Kết nối cập nhật

Các cài đặt này quan tâm đến các khía cạnh bảo mật, khả năng truy cập và quyền riêng tư của kết nối internet.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Quản lý kết nối
 • Định cấu hình cài đặt trên tab bảo mật
 • Định cấu hình cài đặt trên tab chung
 • Định cấu hình cài đặt trên tab quyền riêng tư
 • Định cấu hình cài đặt trên tab chương trình
 • Định cấu hình cài đặt trên tab nâng cao Thiết bị của bạn

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Quản lý kết nối

Tùy chọn Internet có một tab được đặt tên là quản lý kết nối. Tab này chứa các chức năng sau:

 • Thiết lập kết nối mới
 • Chọn loại kết nối (quay số / băng thông rộng)
 • Mạng riêng ảo
 1. Để quản lý kết nối, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo PLABWIN10 được bật nguồn và máy tính để bàn có sẵn.

Để chuyển đến hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ và nhập:

Control Panel

Nhấp vào kết quả Bảng điều khiển . Các Control Panel cửa sổ sẽ xuất hiện.

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chọn Control Panel từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2

Chọn Small icons mục trình đơn từ loại danh sách thả xuống.

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chọn tùy chọn Biểu tượng nhỏ từ danh sách thả xuống Danh mục.

Bước 3

Nhấp vào Tùy chọn Internet .

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp đúp vào liên kết Internet Options.

Bước 4

Các Internet Properties hộp thoại sẽ được hiển thị. Nhấp vào tab Kết nối .

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào tab Connections trong hộp thoại Internet Properties.

Bước 5

Trên tab Kết nối , bấm Cài đặt LAN trong phần cài đặt Mạng cục bộ (LAN) .

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Cài đặt mạng LAN trên tab Kết nối.

Bước 6

Các Local Area Network (LAN) Cài đặt hộp thoại sẽ được hiển thị.

Các tùy chọn để cấu hình cài đặt proxy có sẵn tại đây. Cài đặt proxy thường không được áp dụng cho các địa chỉ cục bộ. Lý do là các máy liên kết với địa chỉ cục bộ có thể được tin cậy từ góc độ bảo mật.Lưu ý: Để biết thêm về máy chủ proxy, hãy tham khảo URL sau: https://bit.ly/1F7mJBV

Lưu ý rằng tên proxy được thêm vào hộp văn bản Địa chỉ . Theo mặc định, proxy sử dụng 80 làm cổng. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình máy chủ proxy để sử dụng một cổng khác. Bạn sẽ phải thêm cùng một cổng, chẳng hạn như trong trường hợp này, trên tất cả các hệ thống máy khách.

Chọn hộp kiểm Bỏ qua máy chủ proxy cho các địa chỉ cục bộ . Điều này sẽ bỏ qua máy chủ proxy cho các thiết bị cục bộ.

Bấm OK để đóng hộp thoại Cài đặt Mạng cục bộ (LAN) .

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Cài đặt Mạng cục bộ (LAN).

Bước 7

Bạn quay lại tab Kết nối của hộp thoại Thuộc tính Internet .

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Connections của hộp thoại Internet Properties.

Nhiệm vụ 2 – Tab Bảo mật

Tab Bảo mật được sử dụng để phân loại các trang web thành bốn vùng. Các khu vực này như sau:

 • Internet : Dành cho các trang web trên Internet (ngoại trừ các trang web được liệt kê trong các trang web Tin cậy và Hạn chế.)
 • Mạng nội bộ nội bộ : Dành cho các trang web mạng nội bộ.
 • Trang web đáng tin cậy : Dành cho các trang web mà bạn tin tưởng và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với hệ thống hoặc dữ liệu của bạn.
 • Các trang web bị hạn chế : Dành cho các trang web có thể là mối đe dọa tiềm tàng đối với hệ thống hoặc dữ liệu của bạn.

Dựa trên các khu vực này, các cấp độ bảo mật khác nhau được thiết lập cho các trang web khác nhau. Trong tác vụ này, bạn sẽ khám phá tab Bảo mật.

Bước 1

Bấm vào tab Bảo mật trên cửa sổ Thuộc tính Internet .

Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Security của hộp thoại Internet Properties.

Bước 2

Từ phần Chọn khu vực để xem hoặc thay đổi cài đặt bảo mật , hãy chọn Trang web đáng tin cậy và sau đó nhấp vào Trang web .

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chọn Trang web đáng tin cậy và sau đó nhấp vào Trang web.

Bước 3

Các Trusted sites hộp thoại sẽ được hiển thị. Trong hộp văn bản Thêm trang web này vào vùng , hãy nhập tên Trang web sau:

https://www.google.com

Nhấp vào Thêm .

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Thêm URL trang web vào các trang web đáng tin cậy.

Bước 4

Trang web này hiện đã được thêm vào phần Trang web .

Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị Trang web đã thêm trong hộp thoại Trang web đáng tin cậy.

Bước 5

Một trang web đáng tin cậy cũng có thể bị xóa khỏi danh sách.

Chọn https://www.google.com và sau đó nhấp vào Xóa .

Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chọn và xóa một Trang web khỏi các trang đáng tin cậy.

Bước 6

Điều này sẽ xóa https://www.google.com khỏi danh sách các trang web đáng tin cậy .

Nhấp vào Đóng .

Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đóng hộp thoại Trang web đáng tin cậy.

Bước 7

Bạn đã quay lại tab Bảo mật .

Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Security của hộp thoại Internet Properties.

Bước 8

Trong phần Cấp độ bảo mật cho khu vực này, hãy nhấp vào Cấp độ tùy chỉnh .

Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Mức tùy chỉnh trên mức Bảo mật.

Bước 9

Các Security Settings – Trusted Sites Zone hộp thoại sẽ được hiển thị.

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt bảo mật cho vùng này trong hộp thoại này. Cài đặt bảo mật được đặt thành Trung bình. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trong phần Cài đặt.

Một tùy chọn khác là chọn cài đặt bảo mật khác từ danh sách thả xuống Đặt lại thành .

Trong tác vụ này, bạn nên chọn Cao và sau đó nhấp vào OK .

Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại Cài đặt Bảo mật – Vùng Trang web Tin cậy.

Bước 10

Bạn đã quay lại tab Bảo mật .Lưu ý: Trong trường hợp bạn cần hoàn nguyên về cài đặt bảo mật mặc định, bạn có thể nhấp vào Đặt lại tất cả các vùng về mức mặc định .

Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Security của hộp thoại Internet Properties.

Nhiệm vụ 3 – Tab Chung

Tab Chung chứa chức năng liên quan đến những điều sau:

 • Trang chủ
 • Lịch sử duyệt web
 • Sự xuất hiện của nội dung trang web

Để sử dụng tab Chung, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Bấm vào tab Chung trên cửa sổ Thuộc tính Internet .

Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Chung trên hộp thoại Thuộc tính Internet.

Bước 2

Phần Trang chủ cho phép bạn đặt trang chủ, trang này sẽ mở ra khi bạn khởi động Internet Explorer. Trong tác vụ này, hãy chú ý rằng http: // intranet / là trang chủ mặc định.

Trong hộp Trang chủ , nhập:

https://www.google.com

Nhấp vào Áp dụng .

Đây sẽ là trang web xuất hiện khi Internet Explorer được mở.

Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Thay đổi trang chủ trên tab Chung.

Bước 3

Nhấp vào Tab trong phần Tab .

Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Tab trên tab Chung.

Bước 4

Các Browsing Cài đặt Tabbed hộp thoại sẽ được hiển thị.

Đối với tác vụ này, hãy giữ nguyên cài đặt và nhấp vào Hủy .

Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị các cài đặt liên quan đến tab trên hộp thoại Cài đặt duyệt theo tab.

Bước 5

Bạn đã quay lại tab Chung .

Từ quan điểm về quyền riêng tư, việc xóa lịch sử duyệt web khi trình duyệt Web bị đóng là một việc làm tốt.

Đảm bảo hộp kiểm Xóa lịch sử duyệt web khi thoát được chọn. Điều này đảm bảo rằng lịch sử sẽ bị xóa ngay sau khi trình duyệt Web được đóng lại.

Để xóa lịch sử ngay lập tức, hãy nhấp vào Xóa .

Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Delete để xóa lịch sử duyệt web.

Bước 6

Bạn cũng có thể định cấu hình lịch sử duyệt web. Nhấp vào Cài đặt .

Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Cài đặt để định cấu hình các cài đặt liên quan đến lịch sử duyệt web

Bước 7

Các Cài đặt dữ liệu website hộp thoại sẽ được hiển thị.

Cài đặt mặc định là Tự động. Bạn nên để Internet Explorer tự động thực hiện tác vụ này.

Bạn cũng có thể thay đổi thư mục bộ đệm Internet mặc định thành một thư mục bạn chọn. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên giữ lại các cài đặt mặc định. Bạn cũng có thể xem các đối tượng và tệp từ bộ nhớ cache của Internet.

Đối với tác vụ này, bạn sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên tab này.

Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị các cài đặt liên quan đến lịch sử duyệt web trên hộp thoại Cài đặt Dữ liệu Trang web.

Bước 8

Nhấp vào tab Lịch sử . Lưu ý rằng số ngày mặc định để giữ các trang Web trong lịch sử là 20 ngày . Bạn có thể thay đổi cài đặt này nếu cần ..

Đối với tác vụ này, bạn sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên tab này.

Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Lịch sử của hộp thoại Cài đặt Dữ liệu Trang web.

Bước 9

Nhấp vào tab Bộ nhớ cache và cơ sở dữ liệu . Lưu ý rằng không có gì được lưu trữ ở đây.

Nhấp vào Hủy .

Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Bộ nhớ cache và cơ sở dữ liệu của hộp thoại Cài đặt Dữ liệu Trang web.

Bước 10

Bạn đã quay lại tab Chung .

Hình 1.27 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.27 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Chung của hộp thoại Thuộc tính Internet.

Bước 11

Giao diện trang web của bạn có thể được thay đổi. Ví dụ, để thay đổi font chữ, hãy vào Appearance phần.

Nhấp vào Phông chữ .

Hình 1.28 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.28 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Phông chữ trên tab Chung.

Bước 12

Các Fonts hộp thoại sẽ được hiển thị. Đối với nhiệm vụ này, bạn sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Nhấp vào Hủy .

Hình 1.29 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.29 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại Phông chữ.

Nhiệm vụ 4 – Sử dụng Tab Quyền riêng tư

Các chức năng trong tab quyền riêng tư có thể thực hiện các hoạt động sau:

 • Cho phép / Chặn cookie.
 • Cho phép / từ chối các trang web yêu cầu vị trí thực tế.
 • Cho phép / chặn cửa sổ bật lên.
 • Cho phép / chặn các tiện ích mở rộng và thanh công cụ khi duyệt web ở chế độ riêng tư.

Để sử dụng tab Bảo mật, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Nhấp vào tab Quyền riêng tư .

Nhấp vào Trang web trong phần Cài đặt .

Hình 1.30 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.30 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Sites trên tab Privacy.

Bước 2

Một cookie có thể lưu thông tin người dùng. Có thể, thông tin này có thể được sử dụng để liên hệ với người dùng mà không cần sự đồng ý của họ. Ví dụ dưới đây cho thấy cách chặn một trang web cho phép các cookie như vậy.

Nhấp vào nút Trang web và nhập:

https://www.google.com

Nhấp vào Chặn .

Hình 1.31 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.31 Ảnh chụp màn hình của thiết bị PLABWIN10: Chặn một trang web trong hộp thoại Hành động quyền riêng tư trên mỗi trang web.

Bước 3

Lưu ý rằng Trang web hiện đã được thêm vào phần Trang web được quản lý . Bấm OK .

Hình 1.32 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.32 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị trang web bị chặn trên hộp thoại Hành động quyền riêng tư trên mỗi trang web.

Bước 4

Bạn đã quay lại tab Quyền riêng tư .

Nhấp vào Nâng cao trong phần Cài đặt.

Hình 1.33 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.33 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Nâng cao trên tab Quyền riêng tư.

Bước 5

Các chi tiết Privacy Settings hộp thoại sẽ được hiển thị.

Trong phần Cookie của bên thứ ba , chọn Chặn và nhấp vào OK .Lưu ý: Cài đặt mặc định cho Cookie của bên thứ ba là Chấp nhận.

Hình 1.34 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.34 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chặn cookie của bên thứ ba trên hộp thoại Cài đặt Bảo mật Nâng cao.

Bước 6

Trong phần Trình chặn cửa sổ bật lên , hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Bật Trình chặn cửa sổ bật lên được chọn.

Trong phần InPrivate , hãy đảm bảo chọn hộp kiểm Vô hiệu hóa thanh công cụ và tiện ích mở rộng khi Duyệt web riêng tư bắt đầu .

Bạn cũng có thể loại trừ các Trang web trong Trình chặn cửa sổ bật lên để hiển thị cửa sổ bật lên của chúng. Nhấp vào Cài đặt .

Hình 1.35 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.35 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Cài đặt trên tab Quyền riêng tư để định cấu hình cài đặt trình chặn cửa sổ bật lên.

Bước 7

Hộp thoại Cài đặt Trình chặn Cửa sổ bật lên được hiển thị.

Trong Địa chỉ của trang web để cho phép hộp văn bản, hãy nhập như sau:

www.practice-labs.com

Nhấp vào Thêm .

Hình 1.36 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.36 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Thêm URL vào hộp thoại Cài đặt Trình chặn Cửa sổ bật lên.

Bước 8

URL hiện đã được thêm vào danh sách Các trang web được phép . Nhấp vào Đóng .

Hình 1.37 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.37 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị URL đã thêm trên hộp thoại Cài đặt Trình chặn Cửa sổ bật lên.

Bước 9

Bạn đã quay lại tab Quyền riêng tư .

Hình 1.38 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.38 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Quyền riêng tư của hộp thoại Thuộc tính Internet.

Nhiệm vụ 5 – Sử dụng tab Chương trình

Internet Explorer có thể được đặt làm trình duyệt mặc định từ trong tab chương trình. Một số chức năng khác có sẵn là:

 • Quản lý tiện ích bổ sung.
 • Chọn chương trình để chỉnh sửa tệp HTML.
 • Lựa chọn các chương trình cho các dịch vụ internet.

Để sử dụng tab Chương trình, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Bấm vào tab Chương trình .

Bạn sẽ đặt Internet Explorer làm trình duyệt Web mặc định.

Nhấp vào liên kết Đặt internet explorer làm trình duyệt mặc định trong phần Trình duyệt web mặc định .

Hình 1.39 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.39 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Đặt internet explorer làm trình duyệt mặc định trong phần Trình duyệt web mặc định.

Bước 2

Các Ứng dụng mặc định được hiển thị.

Trong ngăn bên phải, cuộn xuống phần Trình duyệt web và nhấp vào Microsoft Edge .

Hình 1.40 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.40 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Microsoft Edge trên trang Ứng dụng mặc định.

Bước 3

Cửa sổ bật lên Chọn ứng dụng được hiển thị.

Nhấp vào Internet Explorer .

Hình 1.41 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.41 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chọn Internet Explorer trên cửa sổ bật lên Chọn ứng dụng.

Bước 4

Cửa sổ bật lên Trước khi bạn chuyển đổi được hiển thị.

Nhấp vào Vẫn chuyển .

Hình 1.42 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.42 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Vẫn bật cửa sổ bật lên Trước khi bạn chuyển đổi.

Bước 5

Lưu ý rằng phần trình duyệt Web hiện đã được cập nhật với Internet Explorer.

Hình 1.43 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.43 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị trang Ứng dụng mặc định sau khi Internet Explorer được đặt làm trình duyệt Web mặc định.

Đóng trang Ứng dụng mặc định .

Bước 6

Bạn đã quay lại tab Chương trình .

Hình 1.44 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.44 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Chương trình trên hộp thoại Thuộc tính Internet.

Nhiệm vụ 6 – Sử dụng tab Nâng cao

Tab Nâng cao của thuộc tính Internet có chức năng cho phép các chức năng sau:

 • Cấu hình đồ họa
 • Duyệt qua trợ năng
 • Cài đặt HTTP
 • Cài đặt liên quan đến đa phương tiện

Để sử dụng tab Nâng cao, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Nhấp vào tab Nâng cao . Lưu ý rằng tab này cho phép bạn thay đổi một số cài đặt cấu hình.

Hình 1.45 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.45 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị cài đặt cấu hình trên tab Nâng cao.

Bước 2

Có một số cài đặt cấu hình mà bạn có thể bật hoặc tắt. Đối với tác vụ này, bạn sẽ thay đổi một cài đặt đơn giản trong phần Đồ họa tăng tốc .

Chọn hộp kiểm Sử dụng kết xuất phần mềm thay vì kết xuất GPU * và nhấp vào Áp dụng .Lưu ý: Có một số cài đặt trên tab này mà bạn nên biết. Nếu bạn có thời gian, khám phá tab này có thể hữu ích.

Hình 1.46 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.46 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chọn hộp kiểm Sử dụng kết xuất phần mềm thay vì kết xuất GUI * và nhấp vào Áp dụng.

Bước 3

Có thể đặt lại cài đặt của Internet Explorer về mặc định.

Nhấp vào Đặt lại .

Hình 1.47 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.47 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đặt lại cài đặt Internet Explorer.

Bước 4

Các Internet Explorer Đặt lại Cài đặt hộp thoại sẽ được hiển thị.

Chọn hộp kiểm Xóa cài đặt cá nhân và nhấp vào Đặt lại .

Hình 1.48 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.48 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đặt lại cài đặt Internet Explorer bao gồm cả cài đặt cá nhân.

Bước 5

Các Internet Explorer Đặt lại Cài đặt hộp thoại sẽ được hiển thị. Lưu ý rằng một số cài đặt hiện đã được đặt lại.

Hình 1.49 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.49 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đóng Cài đặt lại Internet Explorer.

1Ảnh chụp màn hình

Nhấp vào nút để chụp ảnh màn hình PLABWIN10Chụp màn hình1 trên 9

Nhấp vào Đóng .

Bước 6

Các Internet Explorer Đặt lại Cài đặt hộp thoại được đóng lại. Các Thuộc tính Internet hộp thoại cũng được đóng tự động.

Bây giờ bạn đang ở trên cửa sổ Control Panel .

Hình 1.50 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.50 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị cửa sổ Control Panel.

Bài tập 2 – Định cấu hình cài đặt tài khoản người dùng

Tài khoản người dùng có một số tính năng được liên kết với nó. Một số tính năng này được liệt kê bên dưới:

 • Tên tài khoản
 • Mật khẩu tài khoản
 • Hình ảnh tài khoản
 • Kiểu tài khoản

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách cấu hình cài đặt tài khoản người dùng.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Định cấu hình tài khoản người dùng cục bộ
 • Định cấu hình cài đặt kiểm soát tài khoản người dùng

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Định cấu hình tài khoản người dùng cục bộ

Tài khoản người dùng có thể là tài khoản cục bộ hoặc dựa trên miền. Khi nó dựa trên miền, tài khoản người dùng được tạo trong Active Directory trong môi trường Windows. Nó có thể được cấu hình để đăng nhập vào một hoặc nhiều hệ thống. Tài khoản người dùng cũng có thể được định cấu hình để kết nối từ xa với một hoặc nhiều máy chủ thông qua Truy cập từ xa hoặc Mạng riêng ảo (VPN). Mặt khác, tài khoản người dùng cục bộ bị hạn chế sử dụng trong hệ thống nơi nó được tạo. Nó không thể truy cập tài nguyên bên ngoài hệ thống.

Trong tác vụ này, bạn sẽ định cấu hình tài khoản người dùng cục bộ trên hệ thống Windows 10.

Bước 1  

Đảm bảo PLABWIN10 được bật nguồn và máy tính để bàn có sẵn.

Mở Control Panel nếu chưa mở.

Nhấp vào Tài khoản người dùng .

Hình 2.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Tài khoản Người dùng trong Pa-nen Điều khiển.

Bước 2  

Trang Thực hiện thay đổi đối với tài khoản người dùng của bạn được hiển thị. Trong ngăn bên trái, nhấp vào liên kết Quản lý thông tin đăng nhập của bạn .

Hình 2.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Quản lý thông tin đăng nhập của bạn

Bước 3

Trang Quản lý thông tin đăng nhập của bạn được hiển thị. Nhấp vào Thông tin đăng nhập Windows .

Hình 2.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Windows Credentials trên trang Quản lý thông tin đăng nhập của bạn.

Bước 4

Nhấp vào liên kết Thêm thông tin đăng nhập Windows .

Hình 2.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Thêm thông tin đăng nhập Windows.

Bước 5

Nhập địa chỉ mạng hoặc internet như hình dưới đây:

MyPC

Nhập tên người dùng như sau:

PLABUser

Nhập mật khẩu như sau:

Passw0rd

Bấm OK .

Hình 2.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Thiết lập thông tin xác thực cho tài khoản người dùng.

Bước 6

Từ ngăn dưới cùng bên trái, nhấp vào Tài khoản người dùng .

Hình 2.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Tài khoản Người dùng.

Bước 7

Trang Thực hiện thay đổi đối với tài khoản người dùng của bạn được hiển thị. Nhấp vào liên kết Quản lý Tài khoản Người dùng .

Hình 2.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Quản lý Tài khoản Người dùng.

Bước 8

Các User Accounts hộp thoại sẽ được hiển thị.

Đảm bảo đã chọn Quản trị viên .

Nhấp vào Thuộc tính .

Hình 2.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Thuộc tính trên tab Người dùng.

Bước 9

Các PLABWIN10 \ Admin Thuộc tính hộp thoại sẽ được hiển thị.

Trong hộp văn bản Tên đầy đủ , hãy nhập tên sau:

Local Admin

Bấm OK .

Hình 2.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhập Tên đầy đủ vào hộp thoại PLABWIN10 \ Admin Properties.

Bước 10

Bấm OK để đóng hộp thoại Tài khoản Người dùng .

Hình 2.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đóng hộp thoại Tài khoản người dùng.

Bước 11

Bây giờ bạn đang ở trang Thực hiện thay đổi đối với tài khoản người dùng của mình .

Giữ cửa sổ này mở.

Hình 2.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị trang Thực hiện thay đổi đối với tài khoản người dùng của bạn.

Nhiệm vụ 2 – Định cấu hình cài đặt kiểm soát tài khoản người dùng

Một số chương trình có khả năng gây hại. Ví dụ, họ có thể thực hiện các thay đổi không mong muốn trong hệ thống. Các chương trình này có thể bị chặn. Kiểm soát Tài khoản Người dùng ngăn một chương trình có hại thực hiện các thay đổi đối với máy tính của bạn.

Để định cấu hình cài đặt Kiểm soát tài khoản người dùng, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo rằng bạn đang ở trên trang Thực hiện thay đổi đối với tài khoản người dùng của mình .

Nhấp vào liên kết Thay đổi Cài đặt Kiểm soát Tài khoản Người dùng .

Hình 2.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Thay đổi Cài đặt Kiểm soát Tài khoản Người dùng.

Bước 2

Các User Account Cài đặt kiểm soát hộp thoại sẽ được hiển thị.

Kéo chỉ báo mức đến Luôn thông báo và nhấp vào OK . Bây giờ, hãy đặt chỉ báo mức ở mức cao nhất.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo có thể.

Hình 2.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Định cấu hình Cài đặt Kiểm soát Tài khoản Người dùng để Luôn thông báo.

Bước 3

Bạn đã quay lại trang Thực hiện thay đổi đối với tài khoản người dùng của mình .

Hình 2.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị trang Thực hiện thay đổi đối với tài khoản người dùng của bạn.

Bước 4

Nhấp vào liên kết Trang chủ Bảng Điều khiển .

Hình 2.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Trang chủ của Bảng điều khiển.

Bước 5

Bây giờ bạn đang ở trang Điều chỉnh cài đặt máy tính của bạn .

Hình 2.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị cửa sổ Control Panel.

Bài tập 3 – Thực hiện cấu hình hệ thống

Phần tùy chọn hệ thống chứa thông tin về phần mềm và phần cứng hệ thống. Một số chức năng có sẵn là:

 • Cài đặt liên quan đến hiệu suất
 • Thiết lập từ xa
 • Cài đặt khôi phục hệ thống

Trong bài tập này, bạn sẽ làm việc với các tùy chọn cấu hình hệ thống.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Định cấu hình cài đặt kết nối từ xa
 • Định cấu hình cài đặt hiệu suất
 • Định cấu hình cài đặt bảo vệ hệ thống

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Định cấu hình cài đặt từ xa

Phần cài đặt từ xa có chức năng liên quan đến kết nối máy tính từ xa. Kết nối máy tính để bàn từ xa rất hữu ích khi máy tính cần được truy cập từ một vị trí địa lý xa. Cài đặt từ xa khá hữu ích trong môi trường doanh nghiệp, nơi các hệ thống được quản lý từ xa từ một vị trí tập trung.

Để định cấu hình cài đặt từ xa, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo PLABWIN10 được bật nguồn và máy tính để bàn có sẵn.

Đảm bảo rằng bạn đang trên Điều chỉnh cài đặt máy tính của bạn trang của Control Panel .

Nhấp vào Hệ thống.

Hình 3.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Hệ thống trong cửa sổ Bảng điều khiển.

Bước 2

Bây giờ bạn đang ở trang Xem thông tin cơ bản về máy tính của bạn .

Từ ngăn bên trái, nhấp vào liên kết Cài đặt từ xa .

Hình 3.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Cài đặt từ xa.

Bước 3

Các từ xa tab của Thuộc tính hệ thống hộp thoại sẽ được hiển thị.

Lưu ý rằng hộp kiểm Cho phép kết nối Hỗ trợ Từ xa với máy tính này được chọn.

Nhấp vào Nâng cao .

Hình 3.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Advanced trên tab Remote của hộp thoại System Properties.

Bước 4

Các Remote Assistance Cài đặt hộp thoại sẽ được hiển thị.

Trong phần Lời mời , hãy chọn 1 và sau đó chọn hộp kiểm Tạo lời mời chỉ có thể được sử dụng từ máy tính chạy Windows Vista trở lên .

Bấm OK .Lưu ý: Thời lượng mặc định được đặt thành 6 Giờ.

Hình 3.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Định cấu hình cài đặt trên hộp thoại Cài đặt Hỗ trợ Từ xa.

Bước 5

Trong phần Máy tính Từ xa , nhấp vào Chọn Người dùng .

Hình 3.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Chọn người dùng.

Bước 6

Các Remote Desktop Users hộp thoại sẽ được hiển thị.

Chọn PRACTICELABS \ Jan.regus và nhấp vào Xóa . Bạn hiện đang xóa quyền Jan.regus để kết nối từ xa với máy tính để bàn này.

Hình 3.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chọn tài khoản người dùng và nhấp vào Xóa.

Bước 7

Bấm OK để đóng hộp thoại Người dùng Máy tính Từ xa .

Hình 3.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đóng hộp thoại Người dùng Máy tính Từ xa.

Bước 8

Bây giờ bạn đang ở trên tab Điều khiển từ xa của hộp thoại Thuộc tính Hệ thống .

Hình 3.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Điều khiển từ xa của hộp thoại Thuộc tính Hệ thống.

Nhiệm vụ 2 – Định cấu hình hiệu suất

Tab Nâng cao của các tùy chọn hiệu suất có phần Bộ nhớ ảo. Phần này có chức năng thiết lập kích thước của bộ nhớ ảo. Bộ xử lý coi bộ nhớ ảo như một phần mở rộng của RAM. Dung lượng bộ nhớ ảo càng cao thì số lượng ứng dụng có thể chạy đồng thời càng cao.

Để định cấu hình hiệu suất, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo rằng bạn đang ở trên hộp thoại Thuộc tính Hệ thống .

Nhấp vào tab Nâng cao .

Trong phần Hiệu suất , nhấp vào Cài đặt .

Hình 3.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Cài đặt trên tab Nâng cao của hộp thoại Thuộc tính Hệ thống.

Bước 2

Các tùy chọn Performance hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào Điều chỉnh để có giao diện đẹp nhất và nhấp vào Áp dụng .

Hình 3.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Điều chỉnh để có giao diện đẹp nhất và nhấp vào Áp dụng.

Bước 3

Bấm vào tab Nâng cao và sau đó bấm Thay đổi .

Hình 3.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Thay đổi trên tab Nâng cao.

Bước 4

Các bộ nhớ ảo hộp thoại sẽ được hiển thị.

Bỏ chọn hộp kiểm Tự động quản lý kích thước tệp hoán trang cho tất cả ổ đĩa .

Chọn tùy chọn Kích thước tùy chỉnh ,

Trong hộp văn bản Kích thước ban đầu (MB) , nhập giá trị sau:

512

Trong hộp văn bản Kích thước tối đa (MB) , hãy nhập giá trị sau:

2048

Nhấp vào Đặt . Bạn đã định cấu hình kích thước tối đa cho tệp hoán trang.

Hình 3.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Định cấu hình cài đặt tùy chỉnh cho tệp trang.

Bước 5

Bấm OK .

Hình 3.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đóng hộp thoại Bộ nhớ ảo.

Bước 6

Các Thuộc tính hệ thống hộp thoại sẽ được hiển thị. Bấm OK .

Hình 3.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đóng hộp thoại Thuộc tính Hệ thống.

Bước 7

Trên hộp thoại Tuỳ chọn Hiệu suất , bấm OK .

Hình 3.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đóng hộp thoại Tùy chọn Hiệu suất.

Bước 8

Bây giờ bạn sẽ ở trên tab Nâng cao của hộp thoại Thuộc tính Hệ thống .

Hình 3.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị tab Nâng cao của hộp thoại Thuộc tính Hệ thống.

Nhiệm vụ 3- Định cấu hình cài đặt bảo vệ hệ thống

Chức năng của tab Bảo vệ hệ thống cho phép linh hoạt khôi phục những thay đổi không mong muốn trong hệ thống. Điểm khôi phục hệ thống được sử dụng cho mục đích khôi phục. Điểm khôi phục hệ thống, khi được tạo sẽ tạo ra một ảnh chụp nhanh của hệ thống và sau đó lưu giữ nó. Khi điểm khôi phục hệ thống được sử dụng, hệ thống sẽ được đưa về trạng thái được mô tả bởi ảnh chụp nhanh đó.

Để định cấu hình cài đặt bảo vệ hệ thống, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Trên hộp thoại Thuộc tính Hệ thống , bấm vào tab Bảo vệ Hệ thống .

Nhấp vào Định cấu hình .

Hình 3.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Cấu hình trên tab Bảo vệ Hệ thống.

Bước 2

Các System Protection cho Local Disk (C 🙂 hộp thoại sẽ được hiển thị.

Chọn Bật bảo vệ hệ thống .

Kéo chỉ báo Mức sử dụng tối đa vào khoảng 20% và nhấp vào Áp dụng .

Hình 3.18 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.18 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Định cấu hình cài đặt bảo vệ hệ thống.

Bước 3

Bây giờ, hãy nhấp vào Xóa để xóa điểm khôi phục đã tạo.

Hình 3.19 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.19 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Xóa các điểm khôi phục.

Bước 4

Các Thuộc tính hệ thống hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào Tiếp tục Điều này đảm bảo rằng tất cả các điểm khôi phục sẽ bị xóa.

Hình 3.20 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.20 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Tiếp tục trên hộp thoại Bảo vệ Hệ thống.

Bước 5

Các System Protection hộp thoại sẽ được hiển thị để chứng minh rằng việc xóa được hoàn thành thành công.

Nhấp vào Đóng .

Hình 3.21 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.21 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Đóng trên hộp thoại Bảo vệ Hệ thống.

Bước 6

Bấm OK trên hộp thoại Bảo vệ Hệ thống cho Đĩa Cục bộ (C 🙂 .

Hình 3.22 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.22 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đóng hộp thoại Bảo vệ Hệ thống.

Bước 7

Bấm OK trên hộp thoại Thuộc tính Hệ thống .

Hình 3.23 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.23 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Đóng hộp thoại Thuộc tính Hệ thống.

Bước 8

Các Microsoft Windows hộp thoại sẽ được hiển thị.

Nhấp vào Khởi động lại sau .

Vì bạn đã thực hiện các thay đổi đối với kích thước tệp hoán trang, bạn cần khởi động lại hệ thống để các thay đổi có hiệu lực. Đối với tác vụ này, bạn có thể nhấp vào Khởi động lại sau .

Hình 3.24 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.24 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Nhấp vào Khởi động lại sau trên hộp thoại Microsoft Windows.

Bước 9

Trên trang Xem thông tin cơ bản về máy tính của bạn , bấm vào liên kết Trang chủ Bảng Điều khiển .

Hình 3.25 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 3.25 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị trang Xem thông tin cơ bản về máy tính của bạn.

Bước 10

Bây giờ bạn đang ở trang Điều chỉnh cài đặt máy tính của bạn .

Hình 2.26 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 2.26 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Hiển thị cửa sổ Control Panel.

Comments