CompTIA A + Thực hiện các phương pháp khởi động khác nhau và các kiểu cài đặt hệ điều hành

 • Giới thiệu
 • Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm
 • Bài tập 1 – Tìm hiểu về các phương pháp khởi động
 • Bài tập 2 – Thực hiện Cài đặt sạch
 • Ôn tập

Kết quả học tập

Trong học phần này, bạn sẽ hoàn thành các bài tập sau:

 • Bài tập 1 – Tìm hiểu về các phương pháp khởi động
 • Bài tập 2 – Thực hiện Cài đặt sạch

Sau khi hoàn thành lab này, bạn sẽ có thể:

 • Thiết lập thiết bị khởi động
 • Thực hiện cài đặt sạch
 • Tạo phân vùng Khôi phục
 • Chuẩn bị cho Cài đặt Không cần Giám sát

Mục tiêu kỳ thi

Mục tiêu của kỳ thi sau được đề cập trong phòng thí nghiệm này:

 • 1.3 Tóm tắt những cân nhắc chung về cài đặt hệ điều hành

Cấu trúc liên kết phòng thí nghiệm

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để hiểu tổng thể về cấu trúc liên kết của phòng thí nghiệm.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
 • PLABCENTOS – (Máy chủ CentOS)
 • PLABWIN810 – (Windows 8.1 – Thành viên miền)
 • PLABWIN701 – (Windows 7 – Thành viên miền)

Bài tập 1 – Tìm hiểu về các phương pháp khởi động

Khởi động là quá trình cấp nguồn cho máy tính và khởi động hệ điều hành. Hệ điều hành là một chương trình làm cho các chương trình ứng dụng và phần cứng máy tính hoạt động cùng nhau. Nơi thông thường nhất mà bạn sẽ cài đặt hệ điều hành là ổ cứng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể khởi động máy tính có hệ điều hành chạy trên ổ USB. Bạn có thể cài đặt hệ điều hành bằng ổ cứng, đĩa quang, ổ USB hoặc PXE. Trong quá trình khởi động, thiết bị chứa chương trình hệ điều hành được tải trong RAM hoặc bộ nhớ chính của máy tính và được thực thi. Sau khi thực thi, hệ điều hành trở nên hoạt động và có quyền kiểm soát máy.

Trong bài tập này, bạn sẽ tìm hiểu về các phương pháp khởi động.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Thiết lập thiết bị khởi động

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABDC01 – (Windows Server 2016 – Bộ điều khiển miền)
 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Thiết lập thiết bị khởi động

Các tệp hệ điều hành có thể được tải từ thiết bị lưu trữ bên ngoài. Thiết bị có thể là đĩa quang hoặc ổ USB. Các phương pháp cài đặt hệ điều hành từ các thiết bị này tương tự nhau.

Để tải hệ điều hành từ DVD, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo tất cả các thiết bị cần thiết được bật nguồn và kết nối với PLABWIN10 . Đóng cửa sổ Trình quản lý máy chủ .

Nhấp vào biểu tượng Hyper-V trên thanh tác vụ.

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào biểu tượng Hyper-V trên thanh tác vụ.

Bước 2

Các Hyper-V Manager cửa sổ được hiển thị.

Trong ngăn trung tâm, nhấp chuột phải vào PLABWIN10 1 và chọn Cài đặt từ menu ngữ cảnh.

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp chuột phải vào máy ảo PLABWIN101 và chọn Cài đặt từ menu ngữ cảnh.

Bước 3

Các Cài đặt cho PLABWIN10 1 trên PLABWIN10 hộp thoại sẽ được hiển thị.

Trong ngăn Phần cứng, chọn BIOS . Bảng điều khiển BIOS được hiển thị ở khung bên phải.

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị menu khởi động BIOS của máy ảo.

Bước 4

Trong hộp danh sách Thứ tự khởi động , một danh sách các thiết bị được hiển thị. Bất kỳ thiết bị nào trong số này đều có thể được sử dụng cho mục đích khởi động. Các thiết bị được kiểm tra theo thứ tự này về tính khả dụng của hệ điều hành. Đối với điều này, thứ tự có thể được chọn.

Chọn IDE trong hộp danh sách và nhấp vào nút Di chuyển lên .

Điều này sẽ đặt IDE là lựa chọn đầu tiên để khởi động.

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn IDE và di chuyển nó lên làm thiết bị khởi động.

Bước 5

IDE hiện là thiết bị khởi động ưa thích. Trước tiên, hệ thống sẽ kiểm tra IDE để tìm hệ điều hành có khả năng khởi động và sau đó chuyển sang đĩa CD.

Chọn đĩa CD và nhấp vào nút Move Up .

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn CD và di chuyển nó lên làm thiết bị khởi động.

Bước 6

CD bây giờ là thiết bị đầu tiên trong thứ tự khởi động.

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào nút OK trong hộp thoại thuộc tính của máy ảo.

1Ảnh chụp màn hình

Nhấp vào nút để chụp ảnh màn hình PLABWIN10Chụp màn hình1 trong 8

Bấm OK .

Bước 7

Bây giờ bạn sẽ quay lại cửa sổ Hyper-V Manager . Giữ cửa sổ này mở.

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị cửa sổ Hyper-V Manager.

Bài tập 2 – Thực hiện Cài đặt sạch

Một hệ điều hành có thể được cài đặt bằng nhiều phương pháp. Một số phương pháp này được liệt kê dưới đây:

 • Cài đặt không cần giám sát
 • Nâng cấp tại chỗ
 • Cài đặt sạch
 • Sửa chữa cài đặt
 • Multiboot
 • Cài đặt mạng từ xa
 • Triển khai hình ảnh
 • Phân vùng phục hồi
 • Khôi phục / Làm mới

Đối với tất cả các phương pháp được liệt kê ở trên, quá trình cài đặt thực tế vẫn giống nhau. Chỉ sự lựa chọn của thiết bị khởi động là khác nhau. Trong bài tập này, bạn sẽ thực hiện cài đặt sạch.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Thực hiện cài đặt sạch
 • Tạo phân vùng Khôi phục
 • Chuẩn bị cho Cài đặt Không cần Giám sát

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Thực hiện Cài đặt sạch

Cài đặt sạch là cài đặt mới. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo bạn đã kết nối với PLABWIN10 và cửa sổ Hyper-V Manager đang mở.

Bấm chuột phải vào PLABWIN10 1 , rồi chọn Bắt đầu . Thao tác này sẽ bật nguồn thiết bị.

Hình 2.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp chuột phải vào máy ảo và chọn Bắt đầu.

Bước 2

Biểu tượng màu đen bên trong phần PLABWIN10 1 chứa văn bản Hyper-V . Bấm đúp vào biểu tượng.

Hình 2.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp đúp vào biểu tượng màu đen để phóng to máy ảo.

Bước 3

Nếu cửa sổ máy ảo không hiển thị chính xác, hãy nhấp vào Tối đa hóa .

Hình 2.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Phóng to cửa sổ máy ảo.

Bước 4

Quá trình cài đặt bắt đầu và hộp thoại Thiết lập Windows được hiển thị. Giữ các giá trị mặc định và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 2.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại để lấy thông tin liên quan đến ngôn ngữ, thời gian, ngày tháng và bàn phím hoặc thông tin liên quan đến phương thức nhập.

Bước 5

Nhấp vào Cài đặt ngay bây giờ .

Hình 2.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào nút Cài đặt ngay.

Bước 6

Các cài đặt được bắt đầu xuất hiện cửa sổ. Bạn sẽ tự động được chuyển sang màn hình tiếp theo sau vài giây.

Hình 2.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị màn hình Thiết lập đang bắt đầu.

Bước 7

Chờ cho đến khi bảng Chọn hệ điều hành bạn muốn cài đặt xuất hiện. Giữ lựa chọn mặc định và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 2.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.7 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn phiên bản Windows 10 để cài đặt.

Bước 8

Chọn Chấp nhận các điều khoản cấp phép và nhấp vào Tiếp theo .

Hình 2.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.8 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chấp nhận các điều khoản cấp phép.

Bước 9

Có hai tùy chọn cho cửa sổ này:

 • Nâng cấp : Tùy chọn này giữ nguyên tất cả các tệp, cài đặt và ứng dụng. Chúng được chuyển sang hệ điều hành mới được cài đặt. Nếu dữ liệu trong thiết lập trước là bắt buộc, thì tùy chọn này sẽ được sử dụng.
 • Tùy chỉnh : Đây còn được gọi là cài đặt sạch. Trong kiểu cài đặt này, dữ liệu có trong hệ điều hành trước đó sẽ bị xóa. Các tệp phải được sao lưu trước khi tiếp tục với kiểu cài đặt này.

Chọn Tùy chỉnh: Chỉ cài đặt Windows (nâng cao ).

Hình 2.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.9 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn cài đặt Tùy chỉnh.

Bước 10

Nhấp vào liên kết Mới .

Hình 2.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.10 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Mới để tạo một phân vùng mới.

Bước 11

Bạn cần xác định kích thước phân vùng. Trong hộp văn bản Kích thước , hãy nhập giá trị sau:

50000

Nhấp vào Áp dụng .

Hình 2.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.11 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Thiết lập kích thước của phân vùng.

Bước 12

Các Windows Setup hộp thoại sẽ được hiển thị. Bấm OK .

Hình 2.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.12 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị hộp thoại Thiết lập Windows với thông báo về việc tạo phân vùng bổ sung.

Bước 13

Chọn Drive 0 Dung lượng chưa được phân bổ và nhấp lại vào liên kết Mới .

Hình 2.13 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.13 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị một phân vùng mới được tạo, sau đó chọn không gian còn lại và nhấp vào liên kết Mới.

Bước 14

Chấp nhận giá trị mặc định được đề cập trong hộp văn bản Kích thước . Nhấp vào Áp dụng .

Hình 2.14 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.14 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Đặt kích thước mặc định và nhấp vào Áp dụng.

Bước 15

Lưu ý rằng hai phân vùng đã được tạo. Phân vùng thứ ba được dành riêng cho hệ thống. Chọn Disk 0 Partition 2 và sau đó nhấp vào Tiếp theo .

Hình 2.15 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.15 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn phân vùng để cài đặt.

Bước 16

Các cài đặt Windows hộp thoại sẽ được hiển thị khi quá trình cài đặt bắt đầu. Chờ cho thủ tục được hoàn thành. Máy ảo có thể khởi động lại nhiều lần trong suốt quá trình này.Lưu ý: Quá trình cài đặt này mất khoảng 20-30 phút để hoàn thành.

Hình 2.16 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.16 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tiến trình cài đặt trên màn hình Cài đặt Windows.

Bước 17

Quá trình cài đặt sẽ tiếp tục.

Hình 2.17 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.17 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tiến trình cài đặt trên màn hình Cài đặt Windows.

Bước 18

Cuối cùng, bạn cần khởi động lại Windows. Nhấp vào Khởi động lại ngay bây giờ .Lưu ý: Nếu bạn không khởi động lại cửa sổ trong vòng 15 giây, nó sẽ tự động khởi động lại.

Hình 2.18 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.18 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào nút Khởi động lại ngay.

Bước 19

Windows sẽ khởi động. Bạn sẽ được nhắc nhấn một phím để khởi động từ CD. Hãy nhớ rằng bạn đã tải Windows. KHÔNG nhấn bất kỳ phím nào. Nếu bạn nhấn một phím tại thời điểm này, quá trình cài đặt sẽ khởi động lại.

Hình 2.19 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.19 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị màn hình khởi động từ CD.

Bước 20

Thiết lập Windows hiện đang cấu hình các dịch vụ Windows.

Quá trình này sẽ mất vài phút để hoàn thành. Bạn sẽ được đưa đến một vài màn hình nữa.

Hình 2.20 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.20 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị cấu hình Windows mới được cài đặt.

Bước 21

Windows sẽ khởi động lại để hoàn tất thiết lập. Lưu ý rằng máy ảo hiện đã bị đóng.

Trên hộp thoại Kết nối Máy ảo , bấm Kết nối lại .

Hình 2.21 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.21 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Đang kết nối lại với máy ảo.

Bước 22

Tối đa hóa PLABWIN10 1 trên PLABWIN10 – Hộp thoại Kết nối Máy ảo .

Hình 2.22 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.22 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Tối đa hóa kích thước cửa sổ máy ảo.

Bước 23

Các Chỉ cần một khoảnh khắc màn hình được hiển thị. Điều này sẽ duy trì trong một vài phút.

Hình 2.23 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.23 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị màn hình Just a moment.

Bước 24

Trên khu vực Hãy bắt đầu với. Thê nay đung không? màn hình, chọn Vương quốc Anh và sau đó nhấp vào  .

Hình 2.24 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.24 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn vùng cho cài đặt này.

Bước 25

Trên Đây có phải là bố trí bàn phím phù hợp không? màn hình, chọn Vương quốc Anh làm bố cục bàn phím và sau đó bấm  .

Hình 2.25 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.25 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn bố cục bàn phím cho cài đặt này.

Bước 26

Trên phần Bạn muốn thêm bố cục bàn phím thứ hai? , nhấp vào Bỏ qua .

Hình 2.26 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.26 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Bỏ qua việc thêm bàn phím phụ.

Bước 27

Trên màn hình Hãy kết nối bạn với một mạng , nhấp vào liên kết Bỏ qua ngay bây giờ

Hình 2.27 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.27 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào liên kết Skip for now cho mạng Ethernet.

Bước 28

Trên máy tính Ai sẽ sử dụng máy tính này? màn hình, nhập nội dung sau vào hộp văn bản:

PLABUser

Sau đó, nhấp vào Tiếp theo .

Hình 2.28 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.28 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Tạo tài khoản người dùng sẽ sử dụng cài đặt này.

Bước 29

Trên màn hình Tạo mật khẩu siêu đáng nhớ , hãy nhập văn bản sau vào trường mật khẩu trường:Passw0rd

Sau đó, nhấp vào Tiếp theo .

Hình 2.29 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.29 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhập mật khẩu trong quá trình cài đặt windows 10.

Bước 30

Trên màn hình Xác nhận mật khẩu của bạn , hãy nhập lại mật khẩu vào trường văn bản:Passw0rd

Nhấp vào Tiếp theo .

Hình 2.30 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.30 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Xác nhận mật khẩu cho người dùng.

Bước 31

Trên màn hình Thêm lần truy cập cho mật khẩu của bạn, hãy nhập nội dung sau vào trường văn bản:

default password

Nhấp vào Tiếp theo .

Hình 2.31 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.31 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Đặt gợi ý cho mật khẩu.

Bước 32

Trên Đặt Cortana làm trợ lý cá nhân của bạn? màn hình, nhấp vào Không .

Hình 2.32 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.32 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Không để tích hợp Cortana.

Bước 33

Trên màn hình Chọn cài đặt bảo mật cho thiết bị của bạn , hãy nhấp vào Chấp nhận .

Hình 2.33 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.33 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chấp nhận cài đặt quyền riêng tư.

Bước 34

Các cài đặt được định cấu hình trong các bước trước đó sẽ được áp dụng. Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất.

Hình 2.34 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.34 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hoàn thiện quá trình cài đặt Windows.

Bước 35

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, màn hình nền của hệ điều hành mới được cài đặt sẽ xuất hiện.

Để máy ảo đạt đến giai đoạn này, sau đó đóng cửa sổ máy ảo.

Hình 2.35 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.35 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị màn hình nền sau khi hoàn thành cài đặt windows 10

Lưu ý: Nếu bạn cần tạo một hệ thống multiboot, hãy khởi động lại hệ thống của bạn và sau đó chọn khởi động từ DVD. Sau đó, bạn có thể làm theo các bước sau:1. Làm theo bước 1 đến bước 4 của bài tập này.2. Sau đó, làm theo bước 10 đến bước 13 của bài tập này.3. Sau khi các bước được thực hiện, bạn muốn cài đặt cửa sổ ở đâu? bảng điều khiển xuất hiện.4. Chọn Drive 0 Partition 3 và tiếp tục cài đặt.5. Làm theo bước 21 đến 32 của bài tập này để hoàn tất quy trình.6. Sau khi máy ảo khởi động lại khi cài đặt xong, bạn sẽ nhận được hai tùy chọn để lựa chọn.Không có quy tắc cứng và nhanh về hai hệ điều hành mà bạn muốn khởi động từ đó. Hãy nhớ rằng nếu bạn đang đa khởi động với Linux, hệ điều hành mặc định sẽ là Linux. Hệ thống sẽ khởi động trực tiếp từ Linux trừ khi bạn thay đổi nó sang Windows theo cách thủ công.

Nhiệm vụ 2 – Tạo phân vùng Khôi phục

Phân vùng khôi phục là một phần của ổ đĩa được tạo ra để chứa hình ảnh của hệ thống được chụp tại một thời điểm cụ thể. Tạo một phân vùng khôi phục giúp khôi phục dữ liệu nếu nó bị mất. Các tệp của phân vùng khôi phục được sử dụng để cài đặt lại hệ điều hành trên máy. Hệ điều hành Windows có sẵn chức năng tạo phân vùng khôi phục. Dưới đây là phần trình bày về cách tạo phân vùng khôi phục.Cảnh báo : Không thể thực hiện tác vụ này trong môi trường phòng thí nghiệm vì nó yêu cầu ổ đĩa ngoài. Dưới đây là minh họa về cách bạn thực hiện các bước này.

Bước 1

Tìm kiếm thông tin sau trong thanh tìm kiếm:

Create a recovery drive

Chọn Tạo ổ đĩa khôi phục từ kết quả tìm kiếm.

Hình 2.36
Hình 2.36: Chọn Tạo ổ đĩa khôi phục từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2

Các Phục hồi ổ thuật sĩ sẽ được hiển thị. Giữ lựa chọn mặc định và nhấp vào Tiếp theo .Lưu ý: Nếu được nhắc với hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Người dùng , hãy bấm  .

Hình 2.37
Hình 2.37: Nhấp vào Tiếp theo trên trang Tạo ổ đĩa khôi phục.

Bước 3

Quá trình tạo phân vùng khôi phục bắt đầu.

Hình 2.38
Hình 2.38: Hiển thị giai đoạn đầu của quá trình tạo phân vùng khôi phục.

Bước 4

Thông báo về yêu cầu kích thước ổ đĩa khôi phục được hiển thị. Nhấp vào Tiếp theo .

Hình 2.39
Hình 2.39: Màn hình hiển thị màn hình lựa chọn thiết bị để tạo phân vùng khôi phục

Bước 5

Nhấp vào Tạo .

Hình 2.40
Hình 2.40: Hiển thị thông báo cảnh báo về việc mất dữ liệu.

Bước 6

Quá trình tạo ổ đĩa khôi phục bắt đầu. Sẽ mất một vài phút để hoàn thành.

Hình 2.41
Hình 2.41: Định dạng ổ đĩa cho phân vùng khôi phục.

Bước 7

Sau khi ổ đĩa khôi phục được tạo, nó sẽ hiển thị bên trong cửa sổ This PC .

Hình 2.42
Hình 2.42: Hiển thị một phân vùng khôi phục mới được tạo.

Cảnh báo : Tác vụ tiếp theo có thể được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm.

Nhiệm vụ 3 – Chuẩn bị cho cài đặt không cần giám sát

Giả sử rằng bạn phải cài đặt Windows 10 trên nhiều hệ thống cùng một lúc. Bạn có thể thực hiện cài đặt không cần giám sát trên tất cả các hệ thống này cùng một lúc. Điều này được thực hiện với sự trợ giúp của Autounattended.xml, cần được sao chép vào thư mục gốc của ổ USB hoặc DVD. Bạn có thể tải xuống mẫu tệp này từ Internet và sau đó các thông số trong tệp có thể được thay đổi theo nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tạo tệp này. Trong tác vụ này, bạn sẽ thực hiện cài đặt không cần giám sát. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Đảm bảo bạn đã kết nối với PLABWIN10 . Trong hộp văn bản Nhập vào đây để tìm kiếm , hãy nhập nội dung sau:

Windows answer file generator

Chọn trình tạo tệp câu trả lời của Windows Windows 10 từ kết quả tìm kiếm.

Hình 2.43 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.43 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn trình tạo tệp trả lời của Windows Windows 10 từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2

Nhấp vào liên kết Windows 10 Answer File Generator cho x86… – windowsafg.com .

Bước 3

Các của Windows Answer File Generator Trang web được tải. Cuộn xuống và nhấp vào Đánh dấu tất cả .Cảnh báo: Trang web này cho phép bạn tạo tệp Autounattend.xml tùy chỉnh của mình. Bạn có thể sử dụng văn bản mặc định bên dưới nút Đánh dấu Tất cả và sau đó tùy chỉnh nó hoặc bạn có thể tùy chỉnh và tải xuống tệp.

Hình 2.44 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.44 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào nút Đánh dấu Tất cả trên Trang web Trình tạo Tệp Trả lời của Windows.

Bước 4

Nhấp chuột phải vào văn bản được đánh dấu và chọn Sao chép từ trình đơn ngữ cảnh. Thu nhỏ Internet Explorer.

Hình 2.45 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.45 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Sao chép văn bản trên Trang web Trình tạo tệp tin trả lời của Windows.

Bước 5

Nhấp chuột phải vào màn hình và chọn Tài liệu Văn bản .

Hình 2.46 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.46 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Tạo một tài liệu văn bản mới trên màn hình nền.

Bước 6

Bấm vào bất kỳ đâu trên màn hình và sau đó bấm đúp vào Tài liệu Văn bản Mới .

Hình 2.47 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.47 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Mở tài liệu văn bản.

Bước 7

Bấm chuột phải vào bên trong tài liệu rồi chọn Dán . Thao tác này sẽ dán nội dung vào tệp này.

Hình 2.48 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.48 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Dán nội dung bên trong tài liệu văn bản.

Bước 8

Bấm Tệp và sau đó chọn Lưu Dưới dạng .

Hình 2.49 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.49 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn tùy chọn Save As từ menu File.

Bước 9

Các Save As hộp thoại sẽ được hiển thị. Trong hộp văn bản Tên tệp , hãy nhập tên sau:

Autounattend.xml

Trong menu thả xuống Lưu dưới dạng, hãy chọn Tất cả tệp . Nhấp vào Lưu .

Hình 2.50 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.50 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Lưu tệp trên màn hình nền dưới dạng Autounattend.xml.

Bước 10

Lưu ý rằng tệp Autounattend.xml hiện đã được lưu trên màn hình nền. Đóng cửa sổ Notepad. Ngoài ra, đóng hộp thoại Clipboard ở góc trên bên phải.Cảnh báo: Tại thời điểm này, bạn đang sử dụng tệp Autounattend.xml mẫu. Bạn cần đảm bảo rằng tất cả các thông số đều được điền chính xác. Nếu nó không được thực hiện, thì quá trình cài đặt không giám sát sẽ không thành công và tạm dừng ở nơi nó không tìm thấy giá trị chính xác. Dành một chút thời gian để xem qua các giá trị này và sau đó tiến hành thêm.Bạn có thể tham khảo URL sau để được trợ giúp thêm:https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manthersure/desktop/automate-windows-setup

Hình 2.51 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.51 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Đóng các cửa sổ đang mở.

Bước 11

Chọn tệp Tài liệu Văn bản Mới và nhấn Shift + Delete để xóa tệp.

Nhấp vào  khi được nhắc xác nhận.

Hình 2.52 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.52 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Xóa tệp Tài liệu Văn bản Mới.

Bước 12

Nhấp chuột phải vào tệp Unattend.xml và chọn Sao chép .

Hình 2.53 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.53 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Sao chép tệp Autounattend.xml.

Bước 13

Nhấp vào File Explorer từ thanh tác vụ Windows.

Hình 2.54 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.54 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Mở File Explorer từ thanh tác vụ.

Bước 14

Chọn ổ USB (D 🙂 ở khung bên trái. Nhấp chuột phải và chọn Dán .Cảnh báo: Bạn có thể coi USB (D 🙂 là ổ USB. Hãy coi đây là một ổ USB mô phỏng.

Hình 2.55 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.55 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Dán tệp vào ổ đĩa đã chọn.

Bước 15

Lưu ý rằng tệp hiện đã được dán bên trong ổ USB (D 🙂 .

Hình 2.56 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.56 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tệp đã dán.

Bước 16

Trong ngăn bên trái, chọn Ổ đĩa DVD (E :).

Hình 2.57 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.57 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn Ổ đĩa DVD (E 🙂 và hiển thị nội dung của nó.

Bước 17

Nhấn Ctrl + A để chọn tất cả các tệp. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn Sao chép .

Hình 2.58 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.58 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn và sao chép tất cả các tệp.

Bước 18

Trong ngăn bên trái, chọn USB (D :). Bấm chuột phải và sau đó chọn Dán .

Hình 2.59 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.59 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Dán các tệp trong ổ đĩa đã chọn.

Bước 19

Quá trình sao chép tệp sẽ bắt đầu. Sẽ mất vài phút để sao chép các tệp.

Hình 2.60 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.60 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị tiến trình sao chép.

Bước 20

Các tệp cài đặt Windows hiện đã được sao chép vào ổ USB (D 🙂 .

Hình 2.61 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 2.61 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị gói tệp cần thiết để cài đặt không cần giám sát

Comments