Windows 10 Build 18343 phát hành cho người dùng tham gia Insider Program, hỗ trợ Windows Sandbox

Windows 10 19H1 Build 18343 đã chính thức được Microsoft phát hành cho người dùng thuộc chương trình Windows Insiders với tuỳ chọn Fast Ring. Bản cập nhật này sẽ được Microsoft phát hành rộng rãi trong bản cập nhật Windows 10 vào ngày 10/4/2019

Windows 10 Build 18343 phát hành cho người dùng tham gia Insider Program, hỗ trợ Windows Sandbox - Cybersec365.org
Windows 10 Build 18343 phát hành cho người dùng tham gia Insider Program, hỗ trợ Windows Sandbox – Cybersec365.org
Theo công bố của Microsoft, bản cập nhật Windows 10 Build 18343 không giới thiệu bất kỳ tính năng mới nào. Thay vào đó, bản cập nhật này đang hoàn thiện và sửa các lỗi còn tồn đọng trong phiên bản cập nhật Windows 10 19H1, bao gồm các cập nhật bảo mật cho Windows Sandbox.

Windows Sandbox

Windows Sandbox là một tính năng mới, đang được Microsoft thử nghiệm và sẽ phát hành chính thức trong bản cập nhật tháng 4/2019. Tính năng này được cho là sẽ tạo ra một môi trường máy ảo nhằm cô lập và chạy thử một ứng dụng trước khi chạy chính thức trong hệ thống.
Trong bản cập nhật này, Windows Sandbox đã được Microsoft cải tiến cho phép tuỳ chỉnh cấu hình của máy Sandbox như vGPU, Networking và các tệp chia sẻ giữa máy thật và máy Sandbox
Nguồn: BleepingComputer

Comments