Tag Archives: PBKDF2

Các Thuật Ngữ An Toàn Thông Tin Cần Biết

#PBKDF2: PBKDF2  là một thuật toán được sử dụng để tạo ra các khóa. Thuật toán này không được tạo ra nhằm mục đích băm mật khẩu, nhưng nhờ có đặc tính chậm, nó trở nên khá phù hợp với chức năng này. Khóa kết quả được tạo ra (HMAC) có thể được dùng để lưu trữ mật khẩu một cách

Đọc thêm