Tag Archives: Sử dụng ChatGPT để phân tích Data và viết Report

Sử dụng ChatGPT để phân tích Data và viết Report

Là một chuyên gia AT3 hay thành viên của Red Team hay Blue Team các bạn nên tìm hiểu ChatGPT xem nó có thể cho ta bay hế hay không, hãy thử dùng nó cho nhiều tác vụ:

Đọc thêm