Tag Archives: CEH Master

Chúc Mừng CEH Master Đầu Năm 2013

Chúc mừng bạn Quang Truong Xuan đã xuất sắc thi đạt chứng chỉ CEH Practice đầu năm 2023. Qua đó lấy chứng chỉ CEH Master rất giá trị. Bài thi CEH Practice làm thực hành 6 tiếng với 20 câu hỏi (hay thử thách hack, crack, giải mã, dò quét mạng …) , điểm passed là 14 +, không dễ chơi nhưng luyện full CyberQ CEH v12 là

Đọc thêm