Category Archives: Chứng Chỉ Quốc Tế

Chứng Chỉ Bảo Mật Thông Tin Như Lá Mùa Thu

Để học về bảo mật thông tin hay an toàn thông tin thì tốt nhất vẫn là đi theo các lộ trình dã vạch sẵn nhằm tiết kiệm thời gian, cho dù bạn có thể tự thiết kế cho mình 1 lộ trình. Nếu các bạn được tài trợ hay công ty chu cấp thì nên đi theo lộ trình

Đọc thêm

CREST Và EC-COUNCIL Cập Nhật Chứng Chỉ BẢO MẬT Cho PENETRATION TESTER

Ngày 11 tháng 5 năm 2021: Sau khi ra mắt chứng chỉ Chuyên gia kiểm tra thâm nhập được chứng nhận (CPENT), CREST và EC-Council đã công bố và công nhận CPENT là chứng chỉ tương đương với CPSA và CRT. CPENT, ra mắt vào tháng 9 năm 2020, bao gồm tất cả các mục tiêu học tập trước đây của

Đọc thêm